Psalmės 44:25

공부

     

25 Mūsų siela parkritusi į dulkes; mūsų kūnas parblokštas žemėn.