Psalmės 11:7

공부

     

7 Viešpats teisus ir Jam miela teisybė. Dorieji regės Jo veidą.