הושע 2:1

공부하다

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃