2 Χρονικά 11:6

공부

     

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε