I Koningen 17:5

공부

     

5 Hij ging dan heen, en deed naar het woord des HEEREN; want hij ging en woonde bij de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.


이 구절에 대한 주석  

작가: Henry MacLagan

Verse 5. And such persons are obedient to the truths they know, although living in an obscure state as to truth, and in external things.