I Koningen 17:19

공부

     

19 En hij zeide tot haar: Geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot, en droeg hem boven in de opperzaal, waar hij zelf woonde, en hij legde hem neder op zijn bed.


이 구절에 대한 주석  

작가: Henry MacLagan

Verse 19. But they also perceive that the truth has been loo much ascribed to themselves, and must be ascribed to the Lord; which being done, there is elevation to a more interior state of conjunction with the Lord by the Word, and also the reception of the truth in corresponding doctrine.