I Koningen 17:17

공부

       

17 En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon dezer vrouw, der waardin van het huis, krank werd; en zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was.


이 구절에 대한 주석  

작가: Henry MacLagan

Verse 17. But nevertheless, it must happen, that, when a state of vastation exists in the church, the affection of interior truth from good will be tempted, because essential truth will suffer from evils and falsities; and this to so great an extent that it will appear to be extinct.