I Koningen 17:13

공부

     

13 En Elia zeide tot haar: Vrees niet, ga heen, doe naar uw woord; maar maak mij vooreerst een kleinen koek daarvan, en breng mij dien hier uit; doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken.


이 구절에 대한 주석  

작가: Henry MacLagan

Verse 13. Yet in this state of uncertainty, the Word gives consolation, and teaches, that the good and truth of remains must needs be realized and appropriated; but only when the conjunction of good and truth is acknowledged to be from the Lord.