1 Krønikebog 4:22

공부

     

22 Jokim, Kozebas Mænd og Joasj og Saraf, som herskede over Moab og vendte tilbage til Betlehem. Det er jo gamle Begivenheder.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University