Jób 40:6

공부

     

6 Rozprostři prchlivost hněvu svého, a pohleď na všelikého pyšného, a sniž ho.