Jób 40:22

공부

     

22 Zdaž se obrátí k tobě s prosbami, aneb mluviti bude tobě lahodně?