Deuteronomium 8:9

공부하다

                 |

9 Země, v níž bez nedostatku chléb jísti budeš, a v ničemž nouze trpěti nebudeš, Země, jejíž kamení jest železo, a z hor jejích měď sekati budeš.