Deuteronomium 17:2

Study

              

2 Bude-li nalezen u prostřed tebe v některém městě tvém, kteráž Hospodin Bůh tvůj dá tobě, muž aneb žena, ješto by se dopouštěl zlého před očima Hospodina Boha tvého, přestupuje smlouvu jeho,


이 구절에 대한 주석  

By Alexander Payne

Verse 2. If there be found in the soul, amongst any of the external faculties with which you are gifted by the Divine Love and Wisdom, thoughts or affections that are contrary to the perception that is given you of the Love and Wisdom as revealed in the Divine Humanity, and tend to draw the soul from Him,
번역: