Deuteronomium 17:11

Study

              

11 Podlé vyrčení zákona, kterémuž by tě naučili, a podlé rozsudku, kterýžť by vypověděli, učiníš; neuchýlíš se od slova sobě oznámeného ani na pravo ani na levo.


이 구절에 대한 주석  

By Alexander Payne

Verse 11. According to the interpretation of the Lord's will which they shall teach you, and according to the perception of what is right you shall have through them, you shall do: you shall not decline from the path pointed out by these leadings from the Lord to any course of action dictated by the unregenerate will.
번역: