Levitska 24:6

공부하다

                 |

6 Onda ih poredaj u dva reda - po šest u redu - na čistome stolu što je pred Jahvom.