Езекил 29

공부

   

1 В десетата година, в десетия месец, на дванадесетия ден от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:

2 Сине човешки, насочи лицето си против египетския цар Фараона и пророкувай против него и против целия Египет.

3 Говори и речи: Така казва Господ Иеова: Ето Аз съм против тебе, Фараоне египетски царю, великото чудовище {Т.е., Крокодилът.}, което лежиш всред реките си, което си рекло: Реката ми е моя; аз я направих за себе си.

4 Аз ще туря въдици в челюстите ти, и рибите в реките ти ще прилепя за люспите ти; и ще те извлека изсред реките ти с всичките риби в реките ти прилепнали при люспите ти.

5 И ще те изхвърля в пустинята, тебе и всичките риби в реките ти; ще паднеш на отвореното поле; не ще се събереш нито прибереш; дадох те на земните зверове и на небесните птици за храна.

6 И всичките египетски жители ще познаят че Аз съм Господ; защото бяха жезъл от тръстика за Израилевия дом.

7 Когато те взеха в ръка, ти се счупи и промуши рамото на всички тях; и когато се облегнаха на тебе, ти се сломи и разклати кръста на всички тях.

8 Затова, така казва Господ Иеова: Ето, ще докарам меч върху тебе и ще отсека от тебе и човек и животно.

9 И Египетската земя ще бъде опустошена и пуста; и ще познаят, че Аз съм Господ, защото рече: Реката е моя, и аз я направих.

10 Затова, ето, Аз съм против тебе и против реката ти; и ще обърна Египетската земя на пустота, разорение и опустошение, от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия.

11 Човешка нога не ще да мине през нея, нито нога на животно ще мине през нея, нито ще бъде населена за четиридесет години.

12 И ще обърна Египетската земя на пустиня между опустошените страни, и градовете й ще бъдат пусти за четиридесет години между разорените градове; и ще разсея египтяните между народите, и ще ги разпръсна по страните.

13 Но така казва Господ Иеова: На края на четиридесетте години ще събера египтяните от племената между които бяха разпръснати;

14 и ще доведа египетските пленници, ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя, и ще бъдат там унижено царство.

15 Ще бъде най-униженото от царствата, и няма да се издигне вече над народите; защото ще ги намаля, за да не владеят вече над народите.

16 На Египет не ще уповае вече Израилевият дом, щото да му напомня беззаконието, когато погледнат към тях за помощ; и те ще познаят, че Аз съм Господ Иеова.

17 И в двадесет и седмата година, в първия месец, на първия ден от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:

18 Сине човешки, вавилонският цар Навуходоносор накара войската си да извърши една толкова голяма работа против Тир, щото всяка глава стана плешива и всяко рамо ожулено; но пак не получи заплатата за Тир, ни той, нито войската му, за работата, която извърши против него.

19 Затова, така казва Господ Иеова: Ето, Аз давам Египетската земя на вавилонския цар Навуходоносора; той ще откара многото й население, ще я обере и ще вземе користи от нея; и това ще бъде заплатата на войската му.

20 Дадох му Египетската земя срещу труда, който положи, понеже се трудиха за Мене, казва Господ Иеова.

21 В оня ден ще направя да израсте рог на Израилевия дом, и ще ти дам да отвориш уста всред тях; и ще познаят, че Аз съм Господ.

   

www.bibliata.com