Nommers 19:2

Study

          

2 Dit is die wetsinsetting wat die HERE beveel het deur te sê: Spreek met die kinders van Israel dat hulle vir jou 'n rooi koei sonder gebrek bring waar geen liggaamsgebrek aan is, waarop geen juk gekom het nie.


이 구절에 대한 주석  

By Henry MacLagan

Verse 2. In reference to external things derived from internal, according to Divine Order by illustration from influx with the man of the Spiritual Church, that the impure truth of the natural man which, from the Lord, is perfect, free from falsity, and not having any conjunction with evil.