Nommers 19:13

Study

          

13 Elkeen wat aan 'n dooie raak, aan die lyk van 'n mens wat gesterf het, en hom nie ontsondig nie, verontreinig die tabernakel van die HERE, en dié siel moet uit Israel uitgeroei word. Omdat geen reinigingswater op hom uitgegooi is nie, sal hy onrein wees;sy onreinheid is nog aan hom.


이 구절에 대한 주석  

By Henry MacLagan

Verse 13. And therefore every one acting from the falsity of evil which is no longer with him a ruling motive, and not confessing his error that the Lord may purify him, renders his worship of the Lord impure and separates himself from the truth; and he can only be restored by the application of the truth, which involves the confession that of himself he is nothing but evil, and hence that he is impure both as to understanding and will.    내적 의미를 연구하십시오

번역: