Deuteronomium 17:10

Study

          

10 En jy moet handel ooreenkomstig die uitspraak wat hulle jou te kenne sal gee, uit dié plek wat die HERE sal uitkies; en jy moet sorgvuldig doen net soos hulle jou sal leer.


이 구절에 대한 주석  

By Alexander Payne

Verse 10. And you shall do according to the perception that is given you, which the principles derived from the Lord's Divine Humanity shall teach you; and you shall take heed to perform all that they shall show you:    내적 의미를 연구하십시오

번역: