ბიბლია ხსნის შესახებ


Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro

რას ამბობს ბიბლია ხსნაზე? აქ არის კითხვის გეგმა, რომელიც ეხება რამდენიმე მნიშვნელოვან პასაჟს. აქ განმეორებადი აქცენტი კეთდება მარადიულ ცხოვრებაზე, ასევე არსებობს საკმაოდ თანმიმდევრული წესები ცხოვრების წესის შესახებ.


გეგმა სიგრძე: 8 დღის
საშუალო ყოველდღიური კითხვის დროს (წუთებში): 15
სტატუსი.: ჯერ არ დაწყებულა

დაწყება