ბილიკები > ქორწინება და ოჯახი

ქორწინება და ოჯახი


რას გვასწავლის ბიბლია, რომელიც ეხება ქორწინებებსა და ოჯახებს? რას იყენებს ახალი ქრისტიანული სწავლებები?

ურთიერთობაში, აქვს მნიშვნელობა რას სჯერა ადამიანი, რა არის სწორი და რა არის ცუდი? ან, აქვს მნიშვნელობა, როგორ მოქმედებს ადამიანი? რა თქმა უნდა. აქვს სიტყვას რაიმე სასარგებლო სათქმელი ამის შესახებ? დიახ. Დიახ, ეს ასეა.

მოკვლევა

ფუნდამენტურად კარგი ხალხია? ან ფუნდამენტურად ბოროტი? ან ნარევი? ჩვენ სულიერი არსებები ვართ? ან უბრალოდ "მოლეკულების შემთხვევითი კოლოკაცია"? როგორ ვმუშაობთ?

მოკვლევა


გადათარგმნა: