ბილიკები > მტკიცებულება ღმერთისთვის

მტკიცებულება ღმერთისთვის


თქვი... აგნოსტიკოსი ხარ. ან ათეისტი. ან საეჭვო, სკეპტიკურად, ან უბრალოდ გსურთ შეაფასოთ არსებული მონაცემები. არსებობს ღმერთი? Გადახედე...