სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

True Christianity # 571

True Christianity (Rose translation)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 853  

← წინა   შემდეგი →

571. Chapter 10: Reformation and Regeneration

Now that repentance has been treated, the next topic in order is our reformation and regeneration. These two both follow our repentance and are moved forward by it.

There are two states that we all inevitably enter into and go through if we are to turn from an earthly person into a spiritual person. The first state is called reformation, the second is called regeneration. In the first state we look from our earthly self toward having a spiritual self; being spiritual is what we long for. In the second state we become someone who is both spiritual and earthly. The first state is brought about by truths (these have to be truths related to faith); through these truths we aim to develop goodwill. The second state is brought about by good actions that come from goodwill; through these actions we come [more deeply] into truths related to faith.

To put it another way, the first state is a state of thought that occurs in our intellect; the second state is a state of love that occurs in our will. As the second state begins and progresses, a change takes place in our minds. There is a reversal, because then the love in our will flows into our intellect and leads and drives it to think in agreement and harmony with what we love. As good actions that come from love take on a primary role, and the truths related to faith are relegated to a secondary role, we become spiritual and are a new creation [2 Corinthians 5:17; Galatians 6:15]. Then our actions come from goodwill and our words come from faith; we develop a sense of the goodness that comes from goodwill and a perception of the truth that is related to faith; and we are in the Lord and in a state of peace. In brief, we are reborn.

[2] If we begin the first state while we are in this world, we can be brought into the second state after we die. If we do not begin the first state while we are in this world, we cannot be brought into the second state or be reborn after we die.

These two states can be compared to the increase of light and heat that occurs as the day progresses in springtime. The first state is like the early light before dawn, when the rooster crows. The second state is like the dawn and the morning. The further development within the second state is like the increase of light and heat as the day progresses toward noon.

These two states can also be compared with the growth of grain crops. In the first stage they are like grass; after that they develop ears or fruiting spikes; and finally the grain itself grows within those structures.

These two states can also be compared with the growth of a tree. It begins as a sprout growing out of a seed in the ground. This then becomes a shoot. Then branches form and are adorned with leaves. Then the tree blossoms and fruit begins to grow in the heart of the flowers. As the fruit grows and develops, it produces new seeds, which are in effect the tree's offspring.

The first state, the state of reformation, can be compared to the state of a silkworm when it draws silky threads out of itself and wraps itself in them. After all its hard work [of transformation], it becomes able to fly in the air and feeds no longer on leaves as before but on the nectar of flowers.

გადადით სექციაში / 853  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სხვა ახალი ქრისტიანული კომენტარი.
რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის.

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 Nicodemus
Jesus' conversation with Nicodemus reveals important insights into Jesus' mission on earth.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation.

ბიბლია

 

Galatians 6:15

English: King James Version         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

15 For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

განმარტება (s) ან ცნობები სვედენბორგის ნამუშევრებიდან:

True Christian Religion 675, 687


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Scriptural Confirmations 62, 85

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

christ
Christ is one of the names of the Lord. It derives from Greek, and means "the anointed one," a King or Messiah. Christ as King...

circumcision
Circumcision (Gen. 17:10) signifies purity.


გადათარგმნა: