სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 3199

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

3199. Dat de woorden ‘en ziet, de kamelen kwamen’ betekenen, gericht op de algemene wetenschappelijke dingen in de natuurlijke mens, blijkt uit de betekenis van de kamelen, namelijk de algemene wetenschappelijke dingen in de natuurlijke mens, waarover de nrs. 3048, 3071;

de aandacht was daarop gericht, omdat het ware daar vandaan verwacht werd, zoals blijkt uit wat eerder in dit hoofdstuk herhaaldelijk gezegd is en aangetoond.

(რეკომენდაციები: Genesis 24:63)

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
Table of Contents
6. INHOUD. 6 67. GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 190. INHOUD. 190 324. INHOUD 324 460. INHOUD. 460 554. INHOUD 554 701. INHOUD 701 832. INHOUD. 832 971. INHOUD 971 1130. INHOUD 1130 1279. INHOUD 1279 1401. INHOUD 1401 1535. INHOUD 1535 1651. INHOUD 1651 1778. INHOUD 1778 1886. GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 1985. INHOUD 1985 2136. INHOUD 2136 2312. INHOUD 2312 2496. INHOUD 2496 2610. INHOUD 2610 2764. GENESIS 22:1-24 2764 2901. INHOUD 2901 3012. INHOUD 3012 3230. INHOUD 3230 3357. INHOUD 3357 3490. INHOUD 3490 3656. INHOUD 3656 3758. DE INHOUD 3758 3902. INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 4061. DE INHOUD 4061 4232. DE INHOUD 4232 4336. DE INHOUD 4336 4425. DE INHOUD 4425 4536.Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 4639. DE INHOUD 4639 4665. DE INHOUD 4665 4811. DE INHOUD 4811 4960. DE INHOUD 4960 5072. INHOUD 5072 5191. DE INHOUD 5191 5397. GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 5574. DE INHOUD 5574 5728. DE INHOUD 5728 5867. INHOUD 5867 5994. INHOUD 5994 6059. INHOUD 6059 6216. DE INHOUD 6216 6328. INHOUD 6328 6497. INHOUD 6497 6634. HOOFDSTUK 1 6634 6713. HOOFDSTUK 2 6713 6825. HOOFDSTUK 3 6825 6939. INHOUD 6939 7087. HOOFDSTUK 5 7087 7183. HOOFDSTUK 6 7183 7264. HOOFDSTUK 7 7264 7378. HOOFDSTUK 8 7378 7495. HOOFDSTUK 9 7495 7628. HOOFDSTUK 10 7628 7763. HOOFDSTUK 11 7763 7822. HOOFDSTUK 12 7822 8038. HOOFDSTUK 13 8038 8125. HOOFDSTUK 14 8125 8258. HOOFDSTUK 15 8258 8395. HOOFDSTUK 16 8395 8554. HOOFDSTUK 17 8554 8641. HOOFDSTUK 18 8641 8748. HOOFDSTUK 19 8748 8859. HOOFDSTUK 20 8859

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 3071

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

3071. Dat de woorden ‘en ik zal ook uw kamelen drenken’ de daaruit voortvloeiende verlichting van alle wetenschappelijke dingen in de natuurlijke mens betekenen, blijkt uit de betekenis van de kamelen, namelijk de algemene wetenschappelijke dingen, dus deze dingen in het algemeen of alle, waarover eerder in nr. 3048;

en uit de betekenis van drenken, namelijk verlichten; dat water putten onderrichten is, werd eerder in nr. 3058 aangetoond; dus wil drenken zeggen: verlichten; want de verlichting komt door onderricht.

(რეკომენდაციები: Genesis 24:14)

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
Table of Contents
6. INHOUD. 6 67. GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 190. INHOUD. 190 324. INHOUD 324 460. INHOUD. 460 554. INHOUD 554 701. INHOUD 701 832. INHOUD. 832 971. INHOUD 971 1130. INHOUD 1130 1279. INHOUD 1279 1401. INHOUD 1401 1535. INHOUD 1535 1651. INHOUD 1651 1778. INHOUD 1778 1886. GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 1985. INHOUD 1985 2136. INHOUD 2136 2312. INHOUD 2312 2496. INHOUD 2496 2610. INHOUD 2610 2764. GENESIS 22:1-24 2764 2901. INHOUD 2901 3012. INHOUD 3012 3230. INHOUD 3230 3357. INHOUD 3357 3490. INHOUD 3490 3656. INHOUD 3656 3758. DE INHOUD 3758 3902. INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 4061. DE INHOUD 4061 4232. DE INHOUD 4232 4336. DE INHOUD 4336 4425. DE INHOUD 4425 4536.Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 4639. DE INHOUD 4639 4665. DE INHOUD 4665 4811. DE INHOUD 4811 4960. DE INHOUD 4960 5072. INHOUD 5072 5191. DE INHOUD 5191 5397. GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 5574. DE INHOUD 5574 5728. DE INHOUD 5728 5867. INHOUD 5867 5994. INHOUD 5994 6059. INHOUD 6059 6216. DE INHOUD 6216 6328. INHOUD 6328 6497. INHOUD 6497 6634. HOOFDSTUK 1 6634 6713. HOOFDSTUK 2 6713 6825. HOOFDSTUK 3 6825 6939. INHOUD 6939 7087. HOOFDSTUK 5 7087 7183. HOOFDSTUK 6 7183 7264. HOOFDSTUK 7 7264 7378. HOOFDSTUK 8 7378 7495. HOOFDSTUK 9 7495 7628. HOOFDSTUK 10 7628 7763. HOOFDSTUK 11 7763 7822. HOOFDSTUK 12 7822 8038. HOOFDSTUK 13 8038 8125. HOOFDSTUK 14 8125 8258. HOOFDSTUK 15 8258 8395. HOOFDSTUK 16 8395 8554. HOOFDSTUK 17 8554 8641. HOOFDSTUK 18 8641 8748. HOOFDSTUK 19 8748 8859. HOOFDSTUK 20 8859
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 3094, 3097, 3102, 3136, 3143, 3190, 3199, 3203, 3301, 3762, 4038, 4104, 4156, 4250, 4264, 4748, 5077, 6776, 6777, 6785, 7503, 9372, 9595, 9828, 10227


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 242


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl


გადათარგმნა: