სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 3199

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

3199. Dat de woorden ‘en ziet, de kamelen kwamen’ betekenen, gericht op de algemene wetenschappelijke dingen in de natuurlijke mens, blijkt uit de betekenis van de kamelen, namelijk de algemene wetenschappelijke dingen in de natuurlijke mens, waarover de nrs. 3048, 3071;

de aandacht was daarop gericht, omdat het ware daar vandaan verwacht werd, zoals blijkt uit wat eerder in dit hoofdstuk herhaaldelijk gezegd is en aangetoond.

(რეკომენდაციები: Genesis 24:63)

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
Table of Contents
6. INHOUD. 6 67. GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 190. INHOUD. 190 324. INHOUD 324 460. INHOUD. 460 554. INHOUD 554 701. INHOUD 701 832. INHOUD. 832 971. INHOUD 971 1130. INHOUD 1130 1279. INHOUD 1279 1401. INHOUD 1401 1535. INHOUD 1535 1651. INHOUD 1651 1778. INHOUD 1778 1886. GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 1985. INHOUD 1985 2136. INHOUD 2136 2312. INHOUD 2312 2496. INHOUD 2496 2610. INHOUD 2610 2764. GENESIS 22:1-24 2764 2901. INHOUD 2901 3012. INHOUD 3012 3230. INHOUD 3230 3357. INHOUD 3357 3490. INHOUD 3490 3656. INHOUD 3656 3758. DE INHOUD 3758 3902. INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 4061. DE INHOUD 4061 4232. DE INHOUD 4232 4336. DE INHOUD 4336 4425. DE INHOUD 4425 4536.Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 4639. DE INHOUD 4639 4665. DE INHOUD 4665 4811. DE INHOUD 4811 4960. DE INHOUD 4960 5072. INHOUD 5072 5191. DE INHOUD 5191 5397. GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 5574. DE INHOUD 5574 5728. DE INHOUD 5728 5867. INHOUD 5867 5994. INHOUD 5994 6059. INHOUD 6059 6216. DE INHOUD 6216 6328. INHOUD 6328 6497. INHOUD 6497 6634. HOOFDSTUK 1 6634 6713. HOOFDSTUK 2 6713 6825. HOOFDSTUK 3 6825 6939. INHOUD 6939 7087. HOOFDSTUK 5 7087 7183. HOOFDSTUK 6 7183 7264. HOOFDSTUK 7 7264 7378. HOOFDSTUK 8 7378 7495. HOOFDSTUK 9 7495 7628. HOOFDSTUK 10 7628 7763. HOOFDSTUK 11 7763 7822. HOOFDSTUK 12 7822 8038. HOOFDSTUK 13 8038 8125. HOOFDSTUK 14 8125 8258. HOOFDSTUK 15 8258 8395. HOOFDSTUK 16 8395 8554. HOOFDSTUK 17 8554 8641. HOOFDSTUK 18 8641 8748. HOOFDSTUK 19 8748 8859. HOOFDSTUK 20 8859

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

ბიბლია

 

Genesis 24:63

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

              

63 En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld, tegen het naken van den avond; en hij hief zijn ogen op en zag toe, en ziet, de kemelen kwamen!

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 3193


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 3048, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, ...

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


ბიბლიური სიტყვების მნიშვნელობა

izak
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

veld
Een "akker" staat in de Bijbel meestal voor de kerk van de Heer, en meer in het bijzonder voor het verlangen naar het goede binnen...

avond
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

kemelen
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 Conjugial Love
Article | Ages 15 - 17

 Correspondences of Water
Illustration of places in the Word that relate to water.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Family Worship: The Story of Isaac and Rebekah
Ideas for reading and discussing the story of Isaac and Rebekah in Genesis 24. Includes suggestions for extending the experience such as dramatizing parts of the story.
Religion Lesson | Ages 3 - 12

 Gifts for a Bride
The story includes two love stories: Isaac and Rebekah, and a beautiful wedding Swedenborg witnessed in heaven.
Story | Ages 4 - 8

 Isaac and Rebekah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Isaac and Rebekah
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac and Rebekah Marry
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac Greets Rebekah
Drawing of Isaac greeting Rebekah after her journey.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Isaac Marries Rebekah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac Meets Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Marriage & Consent
Consent is more than a person saying "yes" to a marriage proposal. It sets the stage for asking and giving consent throughout a marriage.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Preparing for Marriage
Lesson and activities to explore ways we can prepare for a loving marriage.
Religion Lesson | Ages over 15

 Protecting Marriage
Worship Talk | Ages over 18

 Puppet Play: Isaac and Rebekah
Activity | Ages 7 - 14

 Quotes: Marriage Is a Gift from God
Teaching Support | Ages over 15

 Rebekah at the Well
This story shows the Lord’s love and care for those who trust in Him and obey His teachings. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Rebekah at the Well: Servant Asks for Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rebekah Gives Servant Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Servant Brings Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Story of Isaac and Rebekah Retold
Retelling of the story of Isaac and Rebekah for younger children.
Story | Ages 4 - 8


გადათარგმნა: