სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 1

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

1. Dat het Woord van het Oude Testament verborgenheden van de hemel bevat, en dat zowel het geheel als elke bijzonderheid daarvan op de Heer betrekking heeft, op Zijn hemel, op de Kerk, op het geloof en de dingen van het geloof, kan geen sterveling uit de letter opmaken. Uit de letter of uit de letterlijke zin ziet niemand iets anders, dan dat het in het algemeen gaat over de uiterlijke dingen van de Joodse Kerk, terwijl er overal een innerlijke zin is, dat nergens in het uiterlijke aan het licht komt, behalve dan het zeer weinige dat de Heer onthuld heeft en aan de apostelen heeft ontvouwd; zo bijvoorbeeld, dat de offeranden de Heer betekenen, het land Kanaän en Jeruzalem en ook het Paradijs, de hemel betekenen, waarom dan ook van het hemelse Kanaän en Jeruzalem gesproken wordt.

(რეკომენდაციები: Mattheüs 6:33)

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1885

The White Horse 11

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 260


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

ვიდეო სვედენბორგის ფონდიდან.

აქ ნაჩვენები ვიდეოებით წარმოდგენილია ჩვენი მეგობრების თავაზიანობა ფონდ სვედენბორგის ფონდში. მათ შესახებ მეტი შეგიძლიათ გაიგოთ აქ: swedenborg.com .


It is Damaging to Take the Bible Literally

When you read the Bible literally, God seems angry, the text condones violence, and it doesn't match up with science. But when you understand the language as divine allegory, things start to make sense.


Swedenborg 101: The Basic Nature of Everything - Swedenborg and Life

In this episode, host Curtis Childs and featured guests explore what eighteenth-century Christian mystic and philosopher Emanuel Swedenborg learned during his mystical explorations of the spiritual world. They delve into his life, spiritual awakening, and resulting philosophies about the relationship between this life and the afterlife.


A Day Trip to the Afterlife

A summary of what Swedenborg reported on heaven, hell, and the life after death based on his spiritual experiences.


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

The White Horse # 11

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 17  
  

11. In the internal or spiritual sense of the Word innumerable things are hidden.

The Word in its internal sense contains many things which surpass human comprehension: 3085-3086. They cannot be expressed in words, and cannot be explained: 1955. They exist solely for the angels, and are understood by them: 167. The internal sense of the Word contains the hidden things of heaven, which have to do with the Lord and His kingdom in heaven and on earth: 1-4, 937. Those hidden things do not appear in the literal sense: 937, 1502, 2161. Many other things in the writings of the prophets, which appear as if randomly scattered, in the internal sense fit together continuously in a beautiful 1 sequence: 7153, 9022. In its original language not a single word, not even a single jot, can be missing from the literal meaning without interruption of the internal sense; and for that very reason the Word, out of the Lord's divine providence, has been preserved so completely, down to the last tittle: 7933. There are innumerable things in each individual part of the Word: 6617, 6620, 8920. And in each and every phrase: 1869. Countless things are contained in the Lord's Prayer and in its individual petitions: 6619. And in the Ten Commandments; though in the external sense of these there are some ideas which are known to every nation without revelation: 8862, 8899. In every tiny little tittle of a letter of the Word in its original language there is something holy, revealed from Heaven, this may be seen in the work Heaven and Hell 260, where the words of the Lord are explained, that Not one jot or tittle shall be lost from the Law; Matthew 5:18.
Particularly in the prophetical part of the Word there are two expressions of the same thing, as it were, but one refers to what is good and the other to what is true: 683, 707, 2576, 8339. In the Word things relating to what is good and what is true are married together, to an amazing degree, but that marriage is evident only to one who is acquainted with the internal sense: 10554. So, in the Word and in its individual parts there are divine marriage and heavenly marriage: 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 5138, 7022. Divine marriage, which is the marriage between divine good and divine truth, is thus the Lord in heaven, in whom alone that marriage exists there: 3004-3005, 3009, 4137, 5194, 5502, 6343, 7945, 8339, 9263, 9314. Through Jesus also there is signified divine good, and through Christ divine truth, and thus through both divine marriage in heaven is signified: 3004-3005, 3009. This marriage-and thus the Lord as regards divine good and divine truth-is in each individual part of the Word in its internal sense: 5502. The marriage of good and truth by the Lord in heaven and in the Church is what is called heavenly marriage: 2508, 2618, 2803, 3004, 3211, 3952, 6179. Thus in this respect the Word is heaven, so to speak: 2173, 10126. Heaven is likened to marriage in the Word from the marriage of good and truth there: 2758, 3132, 4434, 4835. The internal sense is itself the genuine doctrine of the Church: 9025, 9430, 10400. Those who understand the Word according to its internal sense know the true doctrine itself of the Church, because the internal sense contains that: 9025, 9430, 10400. The internal part of the Word is also the internal part of the Church, and so also of worship: 10460. The Word is the doctrine of love towards the Lord, and affectionate regard for your neighbour: 3419-3420.

The Word in its literal meaning is like a cloud, and its glory is in its internal sense-Preface to Genesis 18; also 5922, 6343-where there is explained that the Lord will come in the clouds of the sky with glory. Also 'cloud' in the Word signifies the Word in its literal sense, and 'glory' signifies the Word in its internal sense-Preface to Genesis 18: also 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574. Things which are in the literal sense, compared to those in the internal sense, are like rough projections round a polished optical cylinder, from which nevertheless there exists in the cylinder a beautiful image of a man: 1871. Those who wish for and recognize only the literal sense are represented in the spiritual world as an ugly little old woman, while those who wish for and recognize at the same time the internal sense appear as a virgin finely clothed: 1774. The Word in all that it embraces is an image of heaven, because the Word is divine truth, and divine truth constitutes heaven, and heaven resembles one human, and in that respect The Word is an image of a human, as it were: 1871. That heaven in its total make-up resembles one human may be seen in the work Heaven and Hell 59-67. That divine truth proceeding from the Lord constitutes heaven, 126-140, 200-212. The Word is presented to the Angels in a beautiful and delightful way: 1767-1768. The literal sense is like a body, and the internal sense is like the soul of that body: 8943.

Consequently, life for the Word comes from its internal sense: 1405, 4857. The Word is pure in its internal sense, and it does not appear so in its literal sense: 2362, 2395. Things in the literal sense become holy from internal things: 10126, 10276. In the historical narratives of the Word also there is an internal sense, but within them: 4989. Thus the historical parts just as much as the prophetical parts contain hidden things of heaven: 755, 1659, 1709, 2310, 2333. The angels perceive these not in relation to history but in relation to doctrine, because they perceive them spiritually: 6884. The innermost hidden things in the historical narratives are less evident to humans than those in the prophetical parts for the simple reason that their minds are intent upon, and in contemplation of, the historical parts: 2176, 6597.

Moreover, the nature of the internal sense of the Word is shown: 1756, 1984, 2004, 2663, 3035, 7089, 10604, 10614, and it is illustrated by comparisons: 1873.

-----
Footnotes:

1. In the end I can find no better word than 'beautiful' for Swedenborg's 'pulchra' here. I guess his thought is that the coherent sequence of ideas referred to is pleasing and satisfying, aesthetically and intellectually; hence, beautiful' which is the true classical meaning of the word anyway.

-----

(რეკომენდაციები: Arcana Coelestia 1689, 1965, 2396, 3033, 4158, 4834, 6637, 8867, 8900, 10401, 10728)


  
/ 17  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

   პარალელური პასაჟები:

Arcana Coelestia 1773, 1871

Spiritual Experiences 2164, 2165

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 260


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის.

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 The Bible and the Word
Jews and Christians have used various criteria to decide which books to include in the Bible. The New Church Biblical cannon includes books with a "continuous internal sense."
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


გადათარგმნა: