სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 1

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

1. Dat het Woord van het Oude Testament verborgenheden van de hemel bevat, en dat zowel het geheel als elke bijzonderheid daarvan op de Heer betrekking heeft, op Zijn hemel, op de Kerk, op het geloof en de dingen van het geloof, kan geen sterveling uit de letter opmaken. Uit de letter of uit de letterlijke zin ziet niemand iets anders, dan dat het in het algemeen gaat over de uiterlijke dingen van de Joodse Kerk, terwijl er overal een innerlijke zin is, dat nergens in het uiterlijke aan het licht komt, behalve dan het zeer weinige dat de Heer onthuld heeft en aan de apostelen heeft ontvouwd; zo bijvoorbeeld, dat de offeranden de Heer betekenen, het land Kanaän en Jeruzalem en ook het Paradijs, de hemel betekenen, waarom dan ook van het hemelse Kanaän en Jeruzalem gesproken wordt.

(რეკომენდაციები: Mattheüs 6:33)

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1885

The White Horse 11

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 260


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

ვიდეო სვედენბორგის ფონდიდან.

აქ ნაჩვენები ვიდეოებით წარმოდგენილია ჩვენი მეგობრების თავაზიანობა ფონდ სვედენბორგის ფონდში. მათ შესახებ მეტი შეგიძლიათ გაიგოთ აქ: swedenborg.com .


It is Damaging to Take the Bible Literally

When you read the Bible literally, God seems angry, the text condones violence, and it doesn't match up with science. But when you understand the language as divine allegory, things start to make sense.


Swedenborg 101: The Basic Nature of Everything - Swedenborg and Life

In this episode, host Curtis Childs and featured guests explore what eighteenth-century Christian mystic and philosopher Emanuel Swedenborg learned during his mystical explorations of the spiritual world. They delve into his life, spiritual awakening, and resulting philosophies about the relationship between this life and the afterlife.


A Day Trip to the Afterlife

A summary of what Swedenborg reported on heaven, hell, and the life after death based on his spiritual experiences.


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine # 260

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 325  
  

260. The internal or spiritual sense of the Word contains innumerable arcana.

The Word in its internal sense contains innumerable things, which exceed human comprehension (n. 3085, 3086). It also contains inexplicable things (n. 1965). Which are represented only to angels, and understood by them (n. 167). The internal sense of the Word contains arcana of heaven, which relate to the Lord and His kingdom in the heavens and on earth (n. 1-4, 937). Those arcana do not appear in the sense of the letter (n. 937, 1502, 2161). Many things in the prophets appear to be disconnected, when yet in their internal sense they cohere in a regular and beautiful series (n. 7153, 9022). Not a single word, nor even a single iota can be omitted in the sense of the letter of the Word, without an interruption in the internal sense, and therefore, by the Divine Providence of the Lord, the Word has been preserved so entire as to every word and every point (n. 7933). Innumerable things are contained in every particular of the Word (n. 6617, 6620, 8920); and in every expression (n. 1689). There are innumerable things contained in the Lord's prayer, and in every part thereof (n. 6619). And in the precepts of the Decalogue; in the external sense of which, notwithstanding, some things are such as are known to every nation without revelation (n. 8867, 8900).

In the Word, and particularly in the prophetical parts of it, two expressions are used that seem to signify the same thing, but one expression has relation to good, and the other to truth; thus one relates to what is spiritual, the other to what is celestial (n. 683, 707, 2516, 8339). Goods and truths are conjoined in a wonderful manner in the Word, and that conjunction is apparent only to him who knows the internal sense (n. 10554). And thus there is a Divine marriage and a heavenly marriage in the Word, and in every part thereof (n. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 5138, 7022). The Divine marriage is the marriage of Divine good and Divine truth, thus it is the Lord, in whom alone that marriage exists (n. 3004, 3005, 3009, 5138, 5194[1-2], 5502, 6343, 7945, 8339, 9263, 9314). "Jesus" signifies the Divine good, and "Christ" the Divine truth; and both the Divine marriage in heaven, which is the marriage of the Divine good and the Divine truth (n. 3004, 3005, 3009). This marriage is in every part of the Word, in its internal sense; thus the Lord, as to the Divine good and the Divine truth, is in every part of the Word (n. 5502). The marriage of good and truth from the Lord in heaven and the church, is called the heavenly marriage (n. 2508, 2618, 2803, 3004, 3211, 3952, 6179). Therefore in this respect the Word is a kind of heaven (n. 2173, 10126). Heaven is compared in the Word to a marriage, on account of the marriage of good and truth therein (n. 2758, 3132, 4434[1-10], 4835).

The internal sense is the very doctrine of the church (n. 9025, 9430, 10400). They who understand the Word according to the internal sense, know the essential true doctrine of the church, inasmuch as the internal sense contains it (n. 9025 , 9430, 10400). The internal of the Word is also the internal of the church, and likewise the internal of worship (n. 10460). The Word is the doctrine of love to the Lord, and of charity towards the neighbor (n. 3419, 3420).

The Word in the letter is as a cloud, and in the internal sense it is glory, see the Preface to the 18th chapter of Genesis (n. 5922 , 6343), where the words, "The Lord shall come in the clouds of heaven with glory," are explained. "A cloud" in the Word signifies the Word in the sense of the letter, and "glory" signifies the Word in the internal sense, see the Preface to the 18th chapter of Genesis (n. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574). Those things which are in the sense of the letter, respectively to those which are in the internal sense, are like rude projections round a polished optical cylinder, by which nevertheless is exhibited in the cylinder a beautiful image of a man (n. 1871). In the other life, they who only allow and acknowledge the sense of the letter of the Word, are represented by a deformed old woman; but they who allow and acknowledge the internal sense, together with the literal sense, are represented by a virgin beautifully clothed (n. 1774). The Word in its whole complex is an image of heaven, since the Word is the Divine truth, and the Divine truth makes heaven; and as heaven relates to one man, therefore the Word is in that respect as an image of man (n. 1871). Heaven in one complex relates to one man, may be seen in the work on Heaven and Hell (n. 59-67). And the Divine truth proceeding from the Lord makes heaven (n. 126-140, 200-212). The Word is beautifully and agreeably exhibited before the angels (n. 1767, 1768). The sense of the letter is as the body, and the internal sense, as the soul of that body (n. 8943). Thence the life of the Word is from its internal sense (n. 1405, 4857). The Word is pure in the internal sense, and does not appear so in the literal sense (n. 2362, 2395). The things which are in the sense of the letter of the Word are holy from the internal (n. 10126, 10728).

In the historical parts of the Word there is also an internal sense, but within them (n. 4989). Thus the historical as well as the prophetic parts of the Word contain arcana of heaven (n. 755, 1659, 1709, 2310, 2333). The angels do not perceive those historical things, but spiritually (n. 6884). The reason why the interior arcana which are in the historicals, are less evident to man than those that are in the propheticals (n. 2176, 6597).

The quality of the internal sense of the Word further shown (n. 1756, 1984, 2004, 2663, 3035, 7089, 10604, 10614). And illustrated by comparisons (n. 1873).

  
/ 325  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 36, 159, 329, 351


   პარალელური პასაჟები:

Arcana Coelestia 1871

Spiritual Experiences 2164, 2165

The White Horse 11


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

სხვა ახალი ქრისტიანული კომენტარი.

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


გადათარგმნა: