სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Arcana Coelestia # 8857

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

8857. It is similar with love to the Lord. When that love is dominant it is present in every aspect of his life, as when he loves his monarch or loves his parent. While he is in their presence love towards them shines from every part of his face, is heard in every syllable of his speech, and is apparent in every one of his gestures. This is how to understand the command 1 to have the Lord unceasingly before one's eyes and to love Him above all, with all one's soul and all one's heart.

Footnotes:

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
Table of Contents
6. Genesis 1 6 67. Since the Lord's Divine mercy has allowed me to know the internal sense of the Word, and since that sense contains very deep arcana which have never entered the knowledge of anyone before now, and never can unless people know the way things exist in the next life - for most of what is in the 67 190. Genesis 3:1-13 190 324. Genesis 4 324 460. Genesis 5 460 554. Genesis 6:1-8 554 701. Genesis 7 701 832. Genesis 8 832 971. Genesis 9 971 1130. Genesis 10 1130 1279. Genesis 11 1279 1401. Genesis 12 1401 1535. Genesis 13 1535 1651. Genesis 14 1651 1778. Genesis 15 1778 1886. PREFACE 1886 1985. Genesis 17 1985 2136. Genesis 18 2136 2312. Genesis 19 2312 2496. Genesis 20 2496 2610. Genesis 21 2610 2764. Genesis 22 2764 2901. Genesis 23 2901 3012. Genesis 24 3012 3230. Genesis 25 3230 3357. Genesis 26 3357 3490. Genesis 27 3490 3656. Genesis 28 3656 3758. Genesis 29 3758 3902. Genesis 30 3902 4061. Genesis 31 4061 4232. Genesis 32 4232 4336. Genesis 33 4336 4425. Genesis 34 4425 4536. Genesis 35 4536 4639. Genesis 36 4639 4665. Genesis 37 4665 4811. Genesis 38 4811 4960. Genesis 39 4960 5072. Genesis 40 5072 5191. Genesis 41 5191 5397. Genesis 42 5397 5574. Genesis 43 5574 5728. Genesis 44 5728 5867. Genesis 45 5867 5994. Genesis 46 5994 6059. Genesis 47 6059 6216. Genesis 48 6216 6328. Genesis 49 6328 6497. Genesis 50 6497 6634. Exodus 1 6634 6713. Exodus 2 6713 6825. Exodus 3 6825 6939. Exodus 4 6939 7087. Exodus 5 7087 7183. Exodus 6 7183 7264. Exodus 7 7264 7378. Exodus 8 7378 7495. Exodus 9 7495 7628. Exodus 10 7628 7763. Exodus 11 7763 7822. Exodus 12 7822 8038. Exodus 13 8038 8125. Exodus 14 8125 8258. Exodus 15 8258 8395. Exodus 16 8395 8554. Exodus 17 8554 8641. Exodus 18 8641 8748. Exodus 19 8748 8859. Exodus 20 8859 8970. Exodus 21 8970 9123. Exodus 22 9123 9246. Exodus 23 9246 9370. Exodus 24 9370 9455. Exodus 25 9455 9592. Exodus 26 9592 9710. Exodus 27 9710 9804. Exodus 28 9804 9985. Exodus 29 9985 10176. [10175(a)] Exodus 30 10176 10326. Exodus 31 10326 10393. Exodus 32 10393 10523. Exodus 33 10523 10598. Exodus 34 10598 10725. Exodus 35 10725 10750. Exodus 36 10750 10767. Exodus 37 10767 10782. Exodus 38 10782 10807. Exodus 39 10807 10832. Exodus 40 10832
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Arcana Coelestia 8865, 8886, 9286, 9394, 9410, 9832

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 183, 276


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 904


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine # 276

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 325  
  

276. Of Providence.

Providence is the government of the Lord in the heavens and on the earth (n. 10773). The Lord, from providence, rules all things according to order, and thus providence is government according to order (n. 1755, 2447). And He rules all things either from will or from leave, or from permission; thus in various respects according to man's quality (n. 1755, 2447, 3704, 9940). Providence acts invisibly (n. 5508). Most things which are done from providence appeal to man as contingencies (n. 5508). Providence acts invisibly, in order that man may not be compelled to believe from visible things, and thus that his free-will may not be injured; for unless man has freedom he cannot be reformed, thus he cannot be saved (n. 1937, 1947, 2876, 2881, 3854, 5508, 5982, 6477, 8209, 8987, 9588, 10409, 10777). The Divine providence does not regard temporary things which soon pass away, but eternal things (n. 5264, 8717, 10776; illustrated n. 6491).

They who do not comprehend this, believe that opulence and eminence in the world are the only things to be provided, and call such things blessings from the Divine, when nevertheless they are not regarded as blessings by the Lord, but only as means conducive to the life of man in the world; but that those things are regarded by the Lord which conduce to man's eternal happiness (n. 10409, 10776). They who are in the Divine providence of the Lord, are led in each and all things to eternal happiness (n. 8478, 8480). They who ascribe all things to nature and man's own prudence, and nothing to the Divine, do not think or comprehend this (n. 6481, 10409, 10775).

The Divine providence of the Lord is not, as believed in the world, universal only, and the particulars and single things 1 dependent on man's prudence (n. 8717, 10775). No universal exists but from and with single things, because single things taken together are called a universal, as particulars taken together are called a general (n. 1919, 6159, 6338, 6482-6484). Every universal is such as the single things of which it is formed, and with which it is (n. 917, 1040, 6483, 8857). The providence of the Lord is universal, because existing in the most single things (n. 1919, 2694, 4329, 5122, 5904, 6058, 6481-6486, 6490, 7004, 7007, 8717, 10774); confirmed from heaven (n. 6486). Unless the Divine providence of the Lord were universal, from and in the most single things, nothing could subsist (n. 6338). All things are disposed by it into order, and kept in order both in general and in particular (n. 6338). How the case herein is comparatively with that of a king on earth (n. 6482, 10800). Man's own proper prudence is like a small speck of dirt in the universe, whilst the Divine providence is respectively as the universe itself (n. 6485). This can hardly be comprehended by men in the world (n. 8717, 10775, 10780). Because many fallacies assail them, and induce blindness (n. 6481). Of a certain person in the other life, who believed from confirmation in the world, that all things were dependent on man's own prudence, and nothing on the Divine providence; the things belonging to him appeared infernal (n. 6484).

The quality of the Lord's providence with respect to evils (n. 6481, 6495, 6574, 10777, 10779). Evils are ruled by the Lord by the laws of permission, and they are permitted for the sake of order (n. 8700, 10778). The permission of evil by the Lord is not that of one who wills, but of one who does not will, but who cannot bring aid on account of the urgency of the end, which is salvation (n. 7887). To leave man from his own freedom to think and will evil, and so far as the laws do not forbid, to do evil, is to permit (n. 10778). Without freedom, thus without this permission, man could not be reformed, thus could not be saved, may be seen above in the doctrine of Freedom (n. 141-149).

The Lord has providence and foresight, and the one does not exist without the other (n. 5195, 6489). Good is provided by the Lord, and evil foreseen (n. 5155, 5195, 6489, 10781).

There is no such thing as predestination or fate (n. 6487). All are predestined to heaven, and none to hell (n. 6488). Man is under no absolute necessity from providence but has full liberty, illustrated by comparison (n. 6487). The "elect" in the Word are they who are in the life of good, and thence of truth (n. 3755, 3900, 50 57, 5058). How it is to be understood that "God would deliver one man into another's hand" (Exod. 21:13) (n. 9010).

Fortune, which appears in the world wonderful in many circumstances, is an operation of the Divine providence in the ultimate of order, according to the quality of man's state; and this may afford proof, that the Divine providence is in the most single of all things (n. 5049, 5179, 6493, 6494). This operation and its variations are from the spiritual world, proved from experience (n. 5179, 6493, 6494).

Footnotes:

1. The word "things" is plural in the Latin and appears to be singular due to a printing error.

(რეკომენდაციები: The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 141-149)


  
/ 325  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 25, 68, 338


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის.

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 Memory Verse: Providence and Evil
Activity | Ages 4 - 14


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


გადათარგმნა: