სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Arcana Coelestia # 8857

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

8857. It is similar with love to the Lord. When that love is dominant it is present in every aspect of his life, as when he loves his monarch or loves his parent. While he is in their presence love towards them shines from every part of his face, is heard in every syllable of his speech, and is apparent in every one of his gestures. This is how to understand the command 1 to have the Lord unceasingly before one's eyes and to love Him above all, with all one's soul and all one's heart.

Footnotes:

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Arcana Coelestia 8865, 8886, 9286, 9394, 9410, 9832

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 183, 276


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 904


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine # 183

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 325  
  

183. FROM THE ARCANA COELESTIA.

What Regeneration is, and why it is effected.

At this day little is known concerning regeneration; the reason (n. 3761, 4136, 5398). Man is born into evils of every kind, and thence as to his proprium by birth, he is nothing but evil (n. 210, 215, 731, 874-876, 987, 1047, 2307, 2308, 3518, 3701, 3812, 8480, 8549, 8550, 8552, 10283, 10284, 10286, 10731). Man's hereditary nature is nothing but evil, see the extracts above in this doctrine (n. 83). Man's proprium is nothing but evil, see the same (n. 82). Man of himself, so far as he is under the influence of his hereditary nature and the proprium, is worse than the brute animals (n. 637, 3175). Therefore of himself he continually looks to hell (n. 694, 8480). Therefore, if man should be led by his own proprium, he could not possibly be saved (n. 10731).

Man's natural life is contrary to spiritual life (n. 3913, 3928). The good which he does from himself or from proprium, is not good, because he does it for the sake of self, and the world (n. 8480). Man's proprium must be removed so that the Lord and heaven may be able to be present (n. 1023, 1044). It is actually removed when he is regenerated by the Lord (n. 9334-9336, 9452, 9454, 9938). Therefore he must be created anew, that is, regenerated (n. 8548, 8549,9452, 9937). "Creating" man, in the Word, signifies to regenerate him (n. 16, 88, 10634).

Man is conjoined to the Lord by regeneration (n. 2004, 9338). And consociated with angels in heaven (n. 2474). He does not come into heaven, until he is in a state to be led by the Lord by means of good, which is the case when he is regenerated (n. 8516, 8539, 8722, 9139, 9832, 10367).

The external or natural man rules, and the internal man serves, in the man who is not regenerated (n. 3167, 8743). Thus the state of man's life is inverted from his birth, and must be entirely inverted again in order that he may be saved (n. 6507, 8552, 8553, 9258). The end of regeneration is, that the internal or spiritual man may rule, and the external or natural man serve (n. 911, 913). This is actually effected after man is regenerated (n. 5128, 5651, 8743). For after regeneration the love of self and the world no longer reigns, but love to the Lord and towards the neighbor, thus the Lord and not man (n. 8856, 8857). Hence it is plain that man cannot be saved unless he is regenerated (n. 5280, 8548, 8772, 10156).

Regeneration is a plane to perfect the life of man to eternity (n. 9334). The regenerate man is perfected to eternity (n. 6648, 10048). The quality of the regenerate and the unregenerate man described (n. 977, 986, 10156).

(რეკომენდაციები: Arcana Coelestia 9335; The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 82, 83)

  
/ 325  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 151, 281, 356, 585


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


გადათარგმნა: