სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Arcana Coelestia # 8857

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

8857. It is similar with love to the Lord. When that love is dominant it is present in every aspect of his life, as when he loves his monarch or loves his parent. While he is in their presence love towards them shines from every part of his face, is heard in every syllable of his speech, and is apparent in every one of his gestures. This is how to understand the command 1 to have the Lord unceasingly before one's eyes and to love Him above all, with all one's soul and all one's heart.

Footnotes:

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Arcana Coelestia 8865, 8886, 9286, 9394, 9410, 9832

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 183, 276


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 904


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Arcana Coelestia # 8886

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

8886. 'The sabbath day' in the highest sense means the union of the Lord's Divine [Itself] and His Divine Human; in the internal sense it means the Divine Human joined to the heavens, and so means heaven and consequently the marriage of goodness and truth there. This is clear from what has been shown already in 8495. Since such things are meant by 'the sabbath', therefore in the representative Church it was most holy. It was that which was to be perpetually in the thoughts, that is, that which was to compose a heavenly life; for what a person thinks perpetually, that is, what reigns universally, composes his life, see 8853 8858, 8865, 8885. The Israelite nation had no thought, it is true, of the union of the Lord's Divine and His Divine Human, or of His union with heaven, or of goodness and truth joined together in heaven, which were meant by 'the sabbath', since they were concerned altogether with external things and not with anything internal. Yet they were commanded to hold the sabbath most holy, in order that Divine and heavenly realities might be represented in heaven. The situation as it was with them is evident from what has been shown already regarding that nation, and regarding a representative of the Church among them, in 3147, 3479, 3480, 3881 (end), 4208, 4281, 4288, 4289, 4293, 4307, 4444, 4580, 4680, 4825, 4844, 4847, 4899, 4912, 6304, 6306, 7048, 7051, 8301 (end).

(რეკომენდაციები: Arcana Coelestia 3479-3480, 4288-4289, 8853-8858; Exodus 20:8)

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Arcana Coelestia 8887, 8889


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


გადათარგმნა: