სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Arcana Coelestia # 8857

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

8857. It is similar with love to the Lord. When that love is dominant it is present in every aspect of his life, as when he loves his monarch or loves his parent. While he is in their presence love towards them shines from every part of his face, is heard in every syllable of his speech, and is apparent in every one of his gestures. This is how to understand the command 1 to have the Lord unceasingly before one's eyes and to love Him above all, with all one's soul and all one's heart.

Footnotes:

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Arcana Coelestia 8865, 8886, 9286, 9394, 9410, 9832

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 183, 276


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 904


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Apocalypse Explained # 904

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 1232  
  

904. Verse 14. And I saw, signifies prediction respecting the separation of the good from the evil. This is evident from the fact that "seeing" involves the things that are seen, and these are what now follow; and as these involve in the spiritual sense the first or general separation of the good from the evil, so here, "I saw" signifies prediction respecting this separation. It is to be known that in what follows in this chapter separation in general is predicted, and in the following chapters separation in particular, or specifically, which is described by "the seven angels having the seven vials of the wrath of God." It is according to Divine order that the separation of the good from the evil should be thus described, which order is that what is general should come before the setting forth of the particular and the most particular or the specific things. It is according to Divine order for what is general to precede, in order that particulars may be introduced into them and rightly arranged, and made homogeneous and joined together in close connection.

(On this subject see what is set forth in the Arcana Coelestia, namely, that general things precede, into which particulars are introduced, and most particular things into these, n. 920, 4325, 4329, 4345, 5208, 6089.

That with the man who is being regenerated general things precede, and particular and most particular things follow in order, n. 3057, 4345, 4383, 6089.

That afterwards there is a subordination of all things under the generals in man, and thus connection, n. Arcana Coelestia 5339. That generals may be filled with innumerable things, n. 7131.

That such as a man is in general, such he is in every particular thing, n. 917, 1040, 1316.

That what reigns generally is in all things and in each thing, n. 6159, 7648, 8067, 8853-8857, 8865. All this has been presented to make known why general and generic things are here first stated, and afterwards the particular and most particular things.)

(რეკომენდაციები: Revelation 14:14)

  
/ 1232  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 903


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


გადათარგმნა: