კომენტარი

 

Holy Spirit      

Henry Ossawa Tanner (United States, Pennsylvania, Pittsburgh, 1859 - 1937) 
Daniel in the Lions' Den, 1907-1918. Painting, Oil on paper mounted on canvas, 41 1/8 x 49 7/8 in.

The nature of the Holy Spirit is a topic where there's a marked difference between standard Christian theology and the New Christian perspective. The "official" dogma of most Christian teaching is that the Holy Spirit is one of the three persons that make up one God, in the role of reaching out to people with the power of God to bring them into a desire for righteousness. He is perceived to be proceeding from the other two: God the Father and Jesus the Son.

That old formulation was the result of three centuries of debate among early Christians, as they tried to understand the nature of God. At that time, there was a sizeable minority that rejected the God-in-three-persons view, but -- the majority won out, at the Council of Nicea, in 325 AD.

The New Christian teaching is more akin to some of the old minority viewpoints. It regards the Holy Spirit as a force, or activity, coming from God -- not a separate being. This aligns with our everyday understanding of "spirit" as the projection of someone's personality. It also accounts for the fact that the term "the Holy Spirit" does not occur in Old Testament, which instead uses phrases such "the spirit of God," "the spirit of Jehovah" and "the spirit of the Lord," where the idea of spirit connected closely with the person of God.

The Writings describe the Father, Son and Holy Spirit as three attributes of one person: the soul, body and spirit of the one God. They also say that the term "Holy Spirit" emerges in the New Testament because it is connected with the Lord's advent in the physical body of Jesus, and because of the way that advent changed the way we can learn the Lord's truth and become good people.

According to the Writings, the churches that came before the advent were "representative." The people in them (in the best of those churches, anyway) knew that the Lord had created the world, and that the world was thus an image of the Lord, and they had the ability to look at that created world and understand its spiritual messages; they could look at the world and understand the Lord. And they did it without trying and with great depth, much the way we can read a book when what we're actually seeing is a bunch of black squiggles on a white sheet of paper.

That ability was eventually twisted into idol-worship and magic, however, as people slid into evil. The Lord used the Children of Israel to preserve symbolic forms of worship, but even they didn't know the deeper meaning of the rituals they followed. With the world thus bereft of real understanding, the Lord took on a human body so He could offer people new ideas directly. That's why the Writings say that He represents divine truth ("the Word became flesh," as it is put in John 1:14).

The Holy Spirit at heart also represents divine truth, the truth offered by the Lord through his ministry in the world and its record in the New Testament. The term "the Holy Spirit" is also used in a more general sense to mean the divine activity and the divine effect, which work through true teachings to have an impact on our lives.

Such a direct connection between the Lord and us was not something that could come through representatives; it had to come from the Lord as a man walking the earth during His physical life or - in modern times - through the image we have of Him as a man in His physical life. That's why people did not receive the Holy Spirit before the Lord's advent.

What we have now, though, is a full-blown idea of the Lord, with God the Father representing His soul, the Son representing his body, and the Holy Spirit representing His actions and His impact on people.

(რეკომენდაციები: Teachings about the Lord 58; True Christian Religion 138, 139, 140, 142, 153, 158, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 172)

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

True Christian Religion # 170

True Christian Religion (Chadwick translation)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 853  

← წინა   შემდეგი →

170. (iii) THIS TRINITY DID NOT EXIST BEFORE THE CREATION OF THE WORLD, BUT IT WAS PROVIDED AND MADE AFTER THE CREATION OF THE WORLD, WHEN GOD BECAME INCARNATE, AND THEN WAS IN THE LORD GOD, THE REDEEMER AND SAVIOUR, JESUS CHRIST.

The Christian church to-day recognises a Divine Trinity existing before the creation of the world, stating that Jehovah God fathered a Son from eternity, and the Holy Spirit issued from both of them; and each of the three is by Himself or singly God, because each is one person, who exists of Himself. Since this lies beyond the grasp of reason, it is called a mystery, which is only accessible by the belief that the three share a single Divine essence; by this is meant eternity, immensity, omnipotence and so equal Divinity, glory and majesty. But it will be proved in what follows that this is a trinity of three Gods, and thus no Divine Trinity. Yet it is obvious from everything said before that the Trinity, also of Father, Son and Holy Spirit, which was provided and made after God's incarnation, so after the creation of the world, is the Divine Trinity, because it consists of one God.

[2] The reason why this Divine Trinity is in the Lord God, the Redeemer and Saviour, Jesus Christ, is that the three essentials of one God, which compose a single essence, are in Him. All the fulness of the Godhead is in Him, as Paul says, and this is clear from the words of the Lord Himself, that all things of the Father's are His, and the Holy Spirit does not speak of Himself but from Him; moreover, when He rose from the dead, He took from the tomb His whole human body, flesh as well as bones (Matthew 28:1-8; Mark 16:5-6; Luke 24:1-3; John 20:11-15), a thing no other person can do. He gave the disciples a living proof of this when He said:

Look at my hands and my feet, as proof that it is I myself; touch me and look, for a spirit does not have flesh and bones, as you see me have, Luke 24:39.

This can convince anyone, who is willing to believe, that the Lord's Human is Divine, and thus in Him God is man and man God.

გადადით სექციაში / 853  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის.

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 Resurrection and Glorification
When Jesus rose He left the tomb empty. Through overcoming temptations He had glorified His body, or made it Divine.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


გადათარგმნა: