კომენტარი

 

Happiness      

By New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

A girl holds a piece of watermelon with a nice bite take out of the edge of it.

Does God want us to be happy? What does the Bible say about happiness?

“Happiness” may seem like a passing thing, and hardly the ultimate goal in most belief systems. In fact, though, it is the Lord’s greatest goal for us: He wants us to be happy. If we allow it, He will lead and guide us to be as happy as we are able to be.

The whole reason the Lord created us was so that he could love us, and what else but happiness do you wish for someone you love? But the happiness the Lord wants for us is not the passing joy of satisfying our bodily desires but the exquisite eternal joy of conjunction with the Lord and true love of the neighbor, things harder to see and harder to attain but ultimately far more delightful.

Swedenborg distinguishes heaven’s happiness from worldly happiness of satisfying our bodily desires. In heaven, all happiness is felt from loving the Lord and being of use, living for the sake of others. Everything the Lord does is part of his attempt to lead us to that state, and in everything that happens to us - even the things that are the most tragic on the natural level - he provides opportunities for us to move toward that state.

The Lord also, however, leaves us in freedom. We can reject his efforts and turn away if we choose to, and while that choice may seem to us to lead toward happiness, it is a passing, natural happiness that is ultimately only a shadow of the joy he desires for us. However, those in hell are "happy" being there because the life there matches their self-centered love they chose to cultivate while on earth. If those in hell could be lifted up to heaven, they would feel tormented.

From Psalm 65:9-13:

Thou visitest the earth, and blessest it; thou makest it very plenteous.
The river of God is full of water: thou preparest their corn, for so thou providest for the earth.
Thou waterest her furrows; thou sendest rain into the little valleys thereof; thou makest it soft with the drops of rain, and blessest the increase of it.
Thou crownest the year with thy goodness; and thy clouds drop fatness.
They shall drop upon the dwellings of the wilderness; and the little hills shall rejoice on every side.
The folds shall be full of sheep; the valleys also shall stand so thick with corn, that they shall laugh and sing.

From John 15:11:
I have told you these things so that My joy may be in you and your joy may be complete.

(რეკომენდაციები: Arcana Coelestia 1153 [2]; Divine Providence 37)

ვიდეოს დათვალიერების გაგრძელებისას, ნახეთ ვიდეო ახალ ფანჯარაში.

This video is a product of the Swedenborg Foundation. Follow these links for further information and other videos: www.youtube.com/user/offTheLeftEye and www.Swedenborg.com

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Divine Providence # 37

Divine Providence (Dole translation)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 340  

← წინა   შემდეგი →

37. 4. The more closely we are united to the Lord, the happier we become. We can say much the same about levels of happiness as was said above (32 and 34) about levels of life and wisdom that depend on our union with the Lord. These times of happiness, bliss, and sheer delight intensify as the higher levels of our minds are opened within us, the levels we call spiritual and heavenly. Once our life on earth is over, these levels keep rising forever.

(რეკომენდაციები: Divine Providence 32, 34)

გადადით სექციაში / 340  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Apocalypse Revealed 630

Divine Providence 45, 58, 123, 202, 253, 323


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

სხვა ახალი ქრისტიანული კომენტარი.

Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation.


გადათარგმნა: