კომენტარი

 

034 - Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 19-20)      

By Jonathan Rose

This video is a part of the Spirit and Life Bible Study series, whose purpose is to look at the Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible through a Swedenborgian lens.

Title: Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 19-20)

Topic: Second Coming

Summary: Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 19-20)

Use the reference links below to follow along in the Bible as you watch.

References:
Revelation 19; 20:1-14; 6:9
Hebrews 9:27
Exodus 15:6, 8-10
Matthew 13:24-30, 36-43
Ezekiel 38:8-13, 20-23; 39:1, 4-7, 17-29

ვიდეოს დათვალიერების გაგრძელებისას, ნახეთ ვიდეო ახალ ფანჯარაში.

Spirit and Life Bible Study broadcast from 3/30/2011. The complete series is available at: www.spiritandlifebiblestudy.com

ბიბლია

 

Hebrews 9:27

King James Version         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

27 And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Genesis 3:19

Joshua 23:14

2 Samuel 14:14

1 Chronicles 29:15

Ecclesiastes 2:3, 7:2

ბიბლიური სიტყვების მნიშვნელობა

die
Death in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. This happens when people...


გადათარგმნა: