კომენტარი

 

261 - Daily and Yearly Preparation for Heaven      

By Jonathan Rose

This video is a part of the Spirit and Life Bible Study series, whose purpose is to look at the Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible through a Swedenborgian lens.

Title: Daily and Yearly Preparation for Heaven

Topic: Salvation

Summary: The daily sacrifices, weekly sabbaths, and three annual feasts prescribed in the Old Testament are a picture of how to prepare for heaven.

Use the reference links below to follow along in the Bible as you watch.

References:
2 Peter 2:22, 10
Numbers 28:1
Exodus 23:14, 17
Leviticus 23:1, 5, 10, 33
Deuteronomy 16:1, 9, 13-14
Luke 6:1
Acts of the Apostles 2:1; 20:16
Nehemiah 8:13-14
Ezekiel 45:21, 25
Zechariah 14:16
John 7:2, 37

ვიდეოს დათვალიერების გაგრძელებისას, ნახეთ ვიდეო ახალ ფანჯარაში.

Spirit and Life Bible Study broadcast from 5/4/2016. The complete series is available at: www.spiritandlifebiblestudy.com

ბიბლია

 

2 Peter 2:22

King James Version         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

22 But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  ბიბლიის შესწავლა:  (see all)


გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Proverbs 26:11

ბიბლიური სიტყვების მნიშვნელობა

turned
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

own
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...


გადათარგმნა: