ბიბლია

 

Psalms 23 : The 23rd Psalm

        

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

1 The LORD is my shepherd; I shall not want.

2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.

4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 273


ამ თავზე სხვა მითითება

Arcana Coelestia 57, 650, 3384, 3696, 4715, 4876, 5120, ...

Apocalypse Revealed 50, 383, 485, 672


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 71, 220, 375, 482, 662, 727, 960

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  სულიერი თემები:


  დაკავშირებული წიგნები  (see all)


გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Exodus 15:27

Psalms 27:4, 31:4, 34:10, 11, 92:11, 106:8, 109:21

Proverbs 4:11

Isaiah 40:11, 43:2

Jeremiah 31:25

Ezekiel 34:14

John 10:11, 14

Revelation 7:17

ბიბლიური სიტყვების მნიშვნელობა

the Lord
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

lord
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

shepherd
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

want
'Want of spiritual nourishment,' denotes a lack of knowledge, intelligence, and wisdom.

restoreth
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

soul
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

leadeth
The meaning of "leading" people in the Bible is pretty straightforward, though obviously it is about leading people in spiritual things, not natural ones. When...

paths
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

righteousness
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

name
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

walk
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

Shadow of death
'The shadow of death' has respect to the states of people in hell, who are in the falsities of evil.

fear
Fear of the unknown and fear of change are both common ideas, and together cover a broad spectrum of the fears we tend to have...

evil
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

comfort
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

table
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

before
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

head
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

oil
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

mercy
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

follow
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...

days
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

life
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

dwell
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

house of the
'The house of the prison' denotes the vastation of falsity, and also falsity itself.

house
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ვიდეო სვედენბორგის ფონდიდან.

აქ ნაჩვენები ვიდეოებით წარმოდგენილია ჩვენი მეგობრების თავაზიანობა ფონდ სვედენბორგის ფონდში. მათ შესახებ მეტი შეგიძლიათ გაიგოთ აქ: swedenborg.com .


The Meaning of the 23rd Psalm

We explore the comfort, protection, and safety which God promises us on our spiritual journey, especially when we're undergoing spiritual struggles.


Can You Dwell in the House of the Lord?

The Bible talks about dwelling in “the house of the Lord.” But what does that really mean?


How to Get a Home in Heaven - Swedenborg & Life

What are the houses like in heaven? And how do we get one? We explore the spiritual living conditions of the afterlife and how we can work on our heaven house right now.

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 A Shepherd and His Sheep
Use oil pastels or wax crayons to make a picture of shepherd, then use a sponge (cut into the shape of a lamb) to make little lambs around him.
Project | Ages 7 - 10

 Blessings: Good Tidings of Great Joy
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Blessings: Unto Us a Child Is Born
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Experiencing the Twenty-third Psalm
Explore the meaning of each phrase in Psalm 23, then help children experience it using their five senses.
Activity | Ages up to 10

 Following the Lord Our Shepherd
Use magnets to picture members of a family following the Lord as the shepherd.
Project | Ages up to 10

 Lord Is My Shepherd Diorama
Make a simple diorama to help remember the Lord's unceasing care.
Project | Ages 4 - 10

 Memory Verse: God Meant It for Good
Activity | Ages 4 - 14

 Out of the Forest
A story showing how the Lord leads as described in the 23rd Psalm.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Quotes: The Lord Is My Shepherd
Teaching Support | Ages over 15

 Rainbow Method of Learning the 23rd Psalm
Use the colors of the rainbow to help you learn the sequence of this psalm. 
Activity | Ages 4 - 10

 Ribbon Bookmark to Embroider
Embroider a satin ribbon with the words: "The Lord is my Shepherd" and pictures of a shepherd's staff and a little lamb.
Project | Ages over 7

 Shepherd and His Sheep Diorama
Project | Ages 7 - 17

 Talking with Your Child About the Twenty-Third Psalm
Article | Ages over 18

 The Good Shepherd
Worship Talk | Ages 4 - 7

 The Good Shepherd
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Lord Is My Shepherd
The Lord with His flock all around Him.
Coloring Page | All Ages

 The Lord Is My Shepherd
Print and display this lovely poster of the Twenty-third Psalm with an illustrative color border.
Picture | Ages over 7

 The Lord Is My Shepherd
"The teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful and comforting one. The relationship between the sheep and their shepherd involves a sense of trust and security.
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord Is Our Shepherd
Color picture of the Lord our Shepherd.
Picture | Ages up to 14

 The Lord’s Rod and Staff
This family talk explains what the Lord's rod and staff are in our lives, and how He uses them to comfort us. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Shepherd Rescuing His Sheep
Project | Ages 11 - 17

 The Stream of Providence Game
This game is about the Lord leading us toward His heavenly sheepfold. 
Activity | Ages 11 - 14

 The Twenty-third Psalm
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Twenty-third Psalm Book
Illustrate the literal meaning of the psalm or its application to life. 
Project | Ages 7 - 14

 The Twenty-third Psalm Calligraphy with Illustrations
Project | Ages 7 - 14

 Twenty Third Psalm
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Two Roads
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Understanding the Twenty-third Psalm
An outline showing parts of the Psalm 23 with suggestions for explaining them to children.
Activity | Ages 4 - 10

კომენტარი

 

The 23rd Psalm      

By Mr. Brian P. David

The Lord as Shepherd, by Nana Schnarr

The 23rd Psalm is one of the best-known and most-loved literary works in the world, and it may well be the best poem ever written. It is also a fine example of the power of figurative language: We read deep things into the vision of ourselves as sheep, led to green pastures and good water by a kind shepherd. It’s empowering to feel the confidence to go fearlessly into the valley of the shadow of death, and to feel the love and caring of a table prepared by the Lord and a cup so full it overflows.

What people don’t know, however, is that this language actually has precise internal meanings, and that when we see them there is an even deeper beauty in the poem. That’s because what it actually describes is the path to heaven, and the fierce desire the Lord has to lead us there.

The first step is to let the Lord be our shepherd – to accept His teaching and His leadership. The green pastures and the still waters represent the things He will teach us for the journey. Then He begins working inside is, setting our spiritual lives in order, so that we desire to do what’s good and to love one another. That’s represented by restoring our souls and leading us in the paths of righteousness.

But we will still face challenges. We still live external lives, out in the world, and we are subject to desires that arise in those externals, in our bodily lives. That’s the valley of the shadow of death. But the rod and staff represent truth from the Lord on both external and internal levels, ideas that can defend us against those desires.

And if we keep following, the Lord will prepare a table for us – a place inside us that he can fill with love (the anointing oil) and wisdom (the overflowing cup). Thus transformed, we can enter heaven, with love for others (“goodness”) and love from the Lord (“mercy”) and can love and be loved to eternity.

One of many beautiful things about this is the fact that it is the Lord who really does all the work. In the whole text, the only action taken by the sheep is walking through the valley of the shadow of death. Other than that, they follow the Lord, trust the Lord, accept the blessings of the Lord. And that is really true! In external states (in the valley) we might seem to be doing the work ourselves, but internally, spiritually, we simply need to give ourselves to the Lord and let Him bless us.

The underlying idea here is that the Lord created us so that He could love us, in loving us wants us to be happy, knows that our greatest happiness will come from being conjoined to Him in heaven, and Himself wants nothing more than to be conjoined to us. So everything He does, in every moment of every day for every person on the face of the planet, is centered on the goal of getting that person to heaven. He wants each and every one of us in heaven more than we are capable of imagining. We just need to cooperate.

(რეკომენდაციები: The Apocalypse Explained 375 [34], 727 [2]; The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 273)

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Arcana Coelestia # 9780

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 10837  

← წინა   შემდეგი →

9780. 'And let them bring to you olive oil' means the good of charity and faith. This is clear from the meaning of 'olive oil' as the good of celestial love, dealt with in 886, but in the present verse the good of spiritual love, which is the good of charity towards the neighbour and the good of faith. The reason why the good of charity and faith is meant here by 'olive oil' is that it was for the light or lampstand, and 'the lampstand' means the spiritual heaven, 9548, the spiritual heaven on earth being the spiritual Church. 'Oil' and 'the olive tree' mean in the Word both celestial good and spiritual good, celestial good when the celestial kingdom or Church is the subject, and spiritual good when the spiritual kingdom or Church is the subject. What makes these kingdoms or Churches different from each other is the types of good. The celestial kingdom or Church's types of good are the good of love to the Lord and the good of mutual love, and the spiritual kingdom or Church's types of good are the good of charity towards the neighbour and the good of faith, 9741. These types of good and the types of truth that spring from them are the subject throughout the Word; for the Word consists wholly of teachings about good. It does so because it consists wholly of teachings about love to the Lord and love towards the neighbour, Matthew 22:35-40, and all good is an attribute of love, including the good of faith since this comes into being from the good of love and does not exist without it.

(რეკომენდაციები: Matthew 22:34-40)


[2] Since the Word consists of teachings about good, people need to know what good is if they are to have any understanding of the Word. But no one can know what good is unless he tries to lead a good life in accordance with the Word. For when someone tries to lead a good life in accordance with the Word the Lord instills good into that person's life. The person then comes to perceive that good and has a feeling for it, and as a result recognizes the essential nature of it. In no other circumstances does it appear, because it does not come to be perceived. All this makes clear what the condition is of those who merely know the things contained in the Word, convince themselves that they are true, yet fail to act on them. They are people with no real awareness of good, nor consequently of truth, for truth is known from good, and never exists without good except as some piece of lifeless knowledge which passes away in the next life.

[3] The fact that 'oil' and 'olive' mean good is clear from places in the Word where they are mentioned, as in Zechariah,

I saw a lampstand of gold, two olive trees beside it, one on the right of the bowl and one to the left of it. These are the two sons of oil, standing beside the Lord of the whole earth. Zechariah 4:2-3, 14.

'Two olive trees' and 'the two sons of oil' are the good of love to the Lord, which is on His right, and the good of charity towards the neighbour, which is to His left. Something similar occurs in John,

The two witnesses prophesied one thousand two hundred and sixty days. These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth. Revelation 11:3-4.

'The two olive trees and the two lampstands' are the same two types of good, which, since they come from the Lord, are called 'the two witnesses'.

(რეკომენდაციები: Zechariah 4:11)


[4] In the same book,

I heard a voice in the midst of the four living creatures, saying, Do no harm to oil and wine. Revelation 6:6.

'Oil' stands for the good of love and charity, 'wine' for the good and truth of faith. In Isaiah,

I will plant 1 in the wilderness the cedar of shittah, and the myrtle, and the oil tree. 2 Isaiah 41:19.

In Jeremiah,

They will come and sing on the height of Zion, and converge towards the goodness of Jehovah, towards wheat, and towards new wine, and towards oil. Jeremiah 31:12.

In Joel,

The field has been devastated, the land has been mourning because the grain has been laid waste, the new wine has failed, the oil languishes. Joel 1:10.

In the same prophet,

The threshing-floors are full of clean grain, and the presses overflow with new wine and oil. Joel 2:24.

In Moses,

I will give the rain for your land in its season, that you may gather your grain, your new wine, and your oil. Deuteronomy 11:14.

[5] This verse speaks of grain, new wine, and oil, but it becomes clear to anyone who stops to consider the matter that it is not these actual products that are meant. For being Divine the Word is spiritual, not worldly, so that what it says does not have to do with grain, new wine, or oil of the land, inasmuch as they serve the body as forms of food, only inasmuch as they serve the soul. For all forms of food in the world mean, when mentioned in the Word, heavenly kinds of food, as also the bread and wine in the Holy Supper do. What it is that 'grain' and 'new wine' mean in the places quoted above, see 3580, 5295, 5410, 5959, from which it is evident what 'oil' means.

[6] The same applies to all those things spoken by the Lord when He was in the world, such as those regarding the Samaritan - that he went near the one wounded by the robbers, bound his wounds, and poured in oil and wine, Luke 10:33-34. In this instance oil and wine are not what is meant but the good of love and charity, the good of love by 'oil' and the good of charity and faith by 'wine'. For the subject is the neighbour, thus charity towards him. As regards this meaning of 'wine', see 6377.

[7] The same applies to the things spoken by the Lord regarding the ten virgins, five of whom took their lamps without at the same time any oil, and five who took theirs with oil as well - that the latter five were admitted into heaven, whereas the former five were turned away, Matthew 25:3-4ff. 'Oil in the lamps' is the good of love and charity within the truths of faith; 'the virgins who took lamps but no oil' are those who hear the Word, read it, and say that they are believers, yet do not on that account perform any good deed at all, or who if they do, are not moved by a love of good or of truth but by selfish and worldly love.

(რეკომენდაციები: Matthew 25:3-13)


[8] Since oil was a sign of the good of charity the sick were also anointed with oil and healed, as it says about the Lord's disciples, that when they went out they cast out demons, and anointed many sick people with oil and healed them, Mark 6:13. In David,

You will make my head fat with oil, my cup will overflow. Psalms 23:5.

'Making the head fat with oil' stands for endowing with heavenly good. In Moses,

Jehovah fed [the people] with the produce of the fields; He caused them to suck honey out of the crag and oil out of the stony rock. Deuteronomy 32:13.

This refers to the Ancient Church. 'Sucking oil out of the stony rock' stands for being imbued with good through the truths of faith.

[9] In Habakkuk,

The fig tree will not blossom, neither will there be any produce on the vines; the olive crop will fail, 3 and the fields will not yield food. Habakkuk 3:17.

Neither the fig tree, vines, olives, nor fields should be understood here but the heavenly sources of food to which they correspond. This is also something which all who acknowledge that the Word has to do with such things as belong to heaven and the Church, and so to the soul, can recognize for themselves. But people who have no thought of anything other than worldly, earthly, and bodily things do not see it, indeed have no wish to see it. They say to themselves, What are spiritual things? What are heavenly realities? and so say, What are heavenly sources of food? They indeed know, when they are told, that these are the kinds of things which contribute to intelligence and wisdom, but they have no wish to know that they are what contribute to faith and love. They have no wish to know because they do not let such things enter into their life and as a result do not go far enough to attain intelligence and wisdom in heavenly truths and forms of goodness.

[10] In Ezekiel,

I washed you with water, and washed away the blood 4 from upon you, and anointed you with oil. I clothed you with embroidered cloth. Your garments were fine linen, silk, and embroidered cloth. You ate fine flour, and honey, and oil. But you took your embroidered garments and covered the images, and you set My oil and My incense before them. Ezekiel 16:9-10, 13, 18.

Is there anyone who cannot see that garments made of embroidered cloth, fine linen, or silk are not meant here, nor oil, honey, or fine flour, but Divine things belonging to heaven and the Church? For these words refer to Jerusalem, by which the Church is meant, and therefore the matters that are mentioned mean such things as have to do with the Church. Each detail clearly means something specific about the Church, for in the Word, which is Divine, not a single word is devoid of meaning. For the meaning of Jerusalem as the Church, see 3654; and as regards what anything further means, for 'embroidered cloth', 9688; 'fine linen', 5319, 9469; 'fine flour', 2177; 'honey', 5620, 6857; 'washing with water', 3147, 5954 (end), 9088; and 'washing away the blood', 4735, 9127.

[11] In Hosea,

Ephraim feeds the wind; they make a covenant with the Assyrian, and oil is carried down into Egypt. Hosea 12:1.

These words are altogether unintelligible unless one knows what is meant by 'Ephraim', 'the Assyrian', and 'Egypt'. They describe the understanding part in the mind of a member of the Church when that part is perverted by means of mere reasonings based on factual knowledge. For 'Ephraim' is that understanding part, 3969, 5354, 6222, 6238, 6267; 'the Assyrian' reasoning, 1186; and 'Egypt' factual knowledge, 9391. Consequently 'carrying oil down into Egypt' means defiling the Church's good in that manner.

[12] The reason why the Lord went so often up to the Mount of Olives, Luke 21:37; 22:39, was that 'oil' and 'olive' were signs of the good of love, as also was 'a mountain', 6435, 8758. This was so because while the Lord was in the world all things in Him were representative of heaven; through them the whole of heaven was linked to Him. Therefore whatever He did and whatever He spoke was Divine and heavenly, and the last and lowest things were representative. The Mount of Olives represented heaven in respect of the good of love and charity, as also becomes clear in Zechariah,

Jehovah will go out and fight against the nations; His feet will stand on that day upon the Mount of Olives, which faces 5 Jerusalem. And the Mount of Olives will be split, that part of it [may lean] towards the east and towards the sea, 6 with a large valley; and part of the mountain will move away towards the north, and part of it towards the south. Zechariah 14:3-4.

[13] This refers to the Lord and His Coming. 'The Mount of Olives' means the good of love and charity, and so means the Church, for those forms of good make the Church. The fact that the Church would depart from the Jewish nation and be established among gentile nations is meant by the description that this mountain would be split towards the east, towards the sea, and towards the north and south. Something similar is meant by the Lord's words in Luke,

You yourselves will be thrown out of doors. On the other hand people will come from the east and the west, and from the north and the south, and sit at table in the kingdom of God. Luke 13:28-29.

The overall meaning of the statement that Jehovah will go out and fight against the nations, and His feet will stand upon the Mount of Olives, which faces Jerusalem, is that the Lord would fight from Divine Love against the hells; for evils springing from the hells are meant by 'the nations', 1868, 6306, and Divine Love by 'the Mount of Olives' on which His feet will stand.

-----
Footnotes:

1. literally, give

2. literally, the wood of oil

3. literally, the work of the olive will lie (i.e. prove false)

4. literally, your bloods

5. literally, which is before the face of

6. i.e. the west

-----

(რეკომენდაციები: Exodus 27:20; Matthew 25:3-13; Zechariah 4:11)

გადადით სექციაში / 10837  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Arcana Coelestia 9806, 9873, 9954, 10068, 10136, 10137, 10182, 10261, 10402, 10540


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 31, 146, 211, 277


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

სხვა ახალი ქრისტიანული კომენტარი.

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


გადათარგმნა: