ბიბლია

 

Genesis 34:18

English: Young's Literal Translation         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

18 And their words are good in the eyes of Hamor, and in the eyes of Shechem, Hamor's son;

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

Arcana Coelestia 4471


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 2943, 4430, 4444


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 443

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

words
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Hamor
'Hamor, the father of Schechem,' represents the truth of the church among the ancients. 'Hamor, the father of Schechem,' signifies the good of the church...

Shechem
In Genesis 12:6, 'Abram’s passing through the land unto the place Shechem' signifies a new state of the Lord when the celestial aspects of love...

son
Marriages in the Bible represent the union we all can have between the desire for good and the understanding of truth (or an understanding of...

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Arcana Coelestia # 4494

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 10837  

← წინა   შემდეგი →

4494. Verses 25-29 And it happened on the third day, when they were in pain, that two of Jacob's sons, Simeon and Levi, Dinah's brothers, each took his sword, and came with confidence upon the city, and killed every male. And they killed Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and they took Dinah from Shechem's house, and went away. The sons of Jacob came upon the slain, and plundered the city, because they had defiled their sister. Their flocks, and their herds, and their asses, and whatever was in the city, and whatever was in the field, they took. And all their wealth, and all their young children, and their women, they took captive and plundered, and everything that was in the house.

'It happened on the third day' means that which is continuous even to the end. 'When they were in pain' means evil desires. 'That two of Jacob's sons, Simeon and Levi' means faith and love. 'Dinah's brothers' means the truths and goods of that Church. 'Each took his sword' means falsity and evil. 'And came with confidence upon the city, and killed every male' means that they utterly destroyed the truths of doctrine of the Church among the Ancients. 'And [they killed] Hamor and Shechem his son with the edge of the sword' means the Church itself. 'And they took Dinah from Shechem's house, and went away' means that they took away the affection for truth. 'The sons of Jacob came upon the slain, and plundered the city' means that all his descendants destroyed that doctrine. 'Because they had defiled their sister' means that they had violated the truth of faith. 'Their flocks, and their herds' means that they destroyed rational good and natural good. 'And their asses' means the truths derived from these. 'And whatever was in the city, and whatever was in the field, they took' means every truth and good of the Church. 'And all their wealth' means all factual knowledge which they had acquired for themselves. 'And all their young children' means all innocence. 'And their women' means charity. 'They took captive and plundered' means that they seized them and perverted them. 'And everything that was in the house' means everything of the Church.

გადადით სექციაში / 10837  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 443


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


გადათარგმნა: