ბიბლია

 

เอเสเคียล 27:15

Thai: from KJV         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

15 ชาวเดดานทำการค้าขายกับเจ้า เกาะต่างๆเป็นอันมากเป็นตลาดประจำของเจ้า เขานำงาช้างและไม้มะเกลือมาเป็นค่าของสินค้า

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 150


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 1172, 2967, 4453, 10227

Apocalypse Revealed 606, 774

Heaven and Hell 365


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 50, 840, 1146

გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

แหล่งกำเนิด 10:7, 25:3

1 กษัตริย์ 10:22

2 พงศาวดาร 9:21

เอเสเคียล 25:13, 38:13

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

เดดาน
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

ค้า
'Merchants' signify people who have knowledges of good and truth. Merchants,' as in Nahum 3:16, signify people who falsify the Word, and communicate, and sell.

เกาะ
An island,' in an abstract sense, signifies the truth of faith.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

เขา
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

งาช้าง
'Ivory' signifies natural truth.

ไม้มะเกลือ
Ebony, as in 1 Kings 10:18, signifies divine truths in ultimates.

สินค้า
'Merchandise' signifies the knowledges of good.

ბიბლია

 

2 พงศาวดาร 9:21

Thai: from KJV         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

21 เพราะเรือของกษัตริย์แล่นไปยังทารชิชพร้อมกับข้าราชการของหุราม กำปั่นทารชิชนำทองคำ เงิน งาช้าง ลิง และนกยูง มาสามปีต่อครั้ง

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

2 พงศาวดาร 8:18

เยเรมีย์ 10:9

เอเสเคียล 27:12, 15

โยนาห์ 1:3

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

เรือ
Ships were used in the ancient world – as they generally are now – to carry freight from nation to nation for trade. The various...

กษัตริย์
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ทอง
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

เงิน
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

นกยูง
'A peacock' signifies the goods and truths of the external church.

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

สาม
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


გადათარგმნა: