ბიბლია

 

Hesekiel 38:13

1917 års bibelöversättning         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

13 Saba och Dedan och Tarsis' köpmän och alla dess unga lejon skola då utfråga dig: »Har du kommit för att taga rov, har du församlat dina skaror till att göra byte till att föra bort silver och guld, till att taga boskap och gods, ja, till att taga stort rov?»

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 161


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Caelestia 3240

Apocalypse Revealed 859

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  ბიბლიის შესწავლა:  (see all)


გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Hesekiel 27:12, 15

ბიბლიური სიტყვების მნიშვნელობა

Dedan
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

föra
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

silver
'Money' relates to truth.

guld
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

boskap
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

კომენტარი

 

034 - Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 19-20)      

By Jonathan Rose

This video is a part of the Spirit and Life Bible Study series, whose purpose is to look at the Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible through a Swedenborgian lens.

Title: Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 19-20)

Topic: Second Coming

Summary: Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 19-20)

Use the reference links below to follow along in the Bible as you watch.

References:
Revelation 19; 20:1-14; 6:9
Hebrews 9:27
Exodus 15:6, 8-10
Matthew 13:24-30, 36-43
Ezekiel 38:8-13, 20-23; 39:1, 4-7, 17-29

ვიდეოს დათვალიერების გაგრძელებისას, ნახეთ ვიდეო ახალ ფანჯარაში.

Spirit and Life Bible Study broadcast from 3/30/2011. The complete series is available at: www.spiritandlifebiblestudy.com

კომენტარი

 

034 - Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 19-20)      

By Jonathan Rose

This video is a part of the Spirit and Life Bible Study series, whose purpose is to look at the Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible through a Swedenborgian lens.

Title: Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 19-20)

Topic: Second Coming

Summary: Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 19-20)

Use the reference links below to follow along in the Bible as you watch.

References:
Revelation 19; 20:1-14; 6:9
Hebrews 9:27
Exodus 15:6, 8-10
Matthew 13:24-30, 36-43
Ezekiel 38:8-13, 20-23; 39:1, 4-7, 17-29

ვიდეოს დათვალიერების გაგრძელებისას, ნახეთ ვიდეო ახალ ფანჯარაში.

Spirit and Life Bible Study broadcast from 3/30/2011. The complete series is available at: www.spiritandlifebiblestudy.com


გადათარგმნა: