ბიბლია

 

Ezequiel 4:17

Almeida Atualizada         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

17 até que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se definhem na sua iniqüidade.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 127


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcanos Celestes 2165, 3104, 9323, 9412, 10037

Apocalipse Revelado 50, 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doutrina Do Senhor 16, 64

True Christian Religion 130


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 71, 617, 633, 805

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 52

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:

გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Levítico 26:39

2 Reis 6:25

2 Crônicas 34:24

Ezequiel 24:23

ბიბლიური სიტყვების მნიშვნელობა

pão
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

água
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

iniqüidade
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 Ezekiel: The Prophet As an Example
Worship Talk | Ages 7 - 14

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms # 127

Inner Meaning: Prophets, Psalms (Schreck translation - updated)      

გადადით სექციაში / 418  

← წინა   შემდეგი →

127. Internal Meaning of Ezekiel, Chapter 4

Representation of the perverted church in the church. (2)

1-2 He should represent the falsities of the church, and the church besieged by them. (2)

3 He should represent the hardness of their heart, from which it is that they have no fear; (2)

4-8 he should also represent the church besieged by falsities of evil and evils of falsity. (2)

9-16 He should represent the falsification and adulteration of the sense of the letter of the Word, (2)

17 by which everything of the church has perished. (2, 3)

გადადით სექციაში / 418  

← წინა   შემდეგი →


Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation.


გადათარგმნა: