ბიბლია

 

Joelis 2:12

Lithuanian     

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

12 “Todėl dabar,­sako Viešpats,­ gręžkitės į mane visa širdimi, pasninkaudami, verkdami ir dejuodami”.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 637

Scriptural Confirmations 4, 55

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Išėjimas 33:5

Deuteronomija 4:29

Teisėjai 2:4

1 Samuelis 7:6

2 Samuelis 24:10

2 kronikos 6:27, 30:6

Nehemijas 9:1

Izaijas 22:12

Jeremijas 3:22, 36:7

Hosea 12:7

Joelis 1:13

Džeimsas 4:9

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

sako
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

კომენტარი

 

158 - The Trumpet Shall Sound      

By Jonathan Rose

This video is a part of the Spirit and Life Bible Study series, whose purpose is to look at the Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible through a Swedenborgian lens.

Title: The Trumpet Shall Sound

Topic: Second Coming

Summary: Scripture says that the Last Judgment and the Second Coming will involve the sound of a trumpet. What can we learn from Scripture about the meaning of trumpets?

Use the reference links below to follow along in the Bible as you watch.

References:
Matthew 24:30-31
1 Corinthians 15:51
1 Thessalonians 4:15-17
John 5:25
Exodus 19:16, 19
Numbers 10:1-8
Joshua 6
Judges 7
Isaiah 27:13; 58:1
Jeremiah 4:1, 4-5, 13-14, 18
Ezekiel 33:1-5
Joel 2:1, 12-15
Amos 3:1
Zechariah 9:14
1 Corinthians 14:1-9
Revelation 1:10, 12
Isaiah 30:20-21
Revelation 4:1
1 Corinthians 15

ვიდეოს დათვალიერების გაგრძელებისას, ნახეთ ვიდეო ახალ ფანჯარაში.

Spirit and Life Bible Study broadcast from 10/23/2013. The complete series is available at: www.spiritandlifebiblestudy.com


გადათარგმნა: