ბიბლია

 

Joelis 2:12

Lithuanian     

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

12 “Todėl dabar,­sako Viešpats,­ gręžkitės į mane visa širdimi, pasninkaudami, verkdami ir dejuodami”.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 637

Scriptural Confirmations 4, 55

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Išėjimas 33:5

Deuteronomija 4:29

Teisėjai 2:4

1 Samuelis 7:6

2 Samuelis 24:10

2 kronikos 6:27, 30:6

Nehemijas 9:1

Izaijas 22:12

Jeremijas 3:22, 36:7

Hosea 12:7

Joelis 1:13

Džeimsas 4:9

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

sako
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ბიბლია

 

Teisėjai 2:4

Lithuanian     

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

4 Viešpaties angelui kalbant šiuos žodžius, izraelitai pakėlė savo balsus ir verkė.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  ბიბლიის შესწავლა:გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

1 Samuelis 7:6, 11:4

Ezra 10:1

Joelis 2:12

2 korintiečiams 7:10

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

kalbant
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

izraelitai
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 Angels and the Book of Judges
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Judges of Israel
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Lord Our Hero
Each one of us today may have someone who we consider our hero, someone we truly look up to with admiration, someone who has stood up to help others. But if you think about it, there is one Hero who stands far above all the rest, and that is the Lord Himself.
Article | Ages 15 - 17


გადათარგმნა: