ბიბლია

 

Joelis 2:12

Lithuanian     

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

12 “Todėl dabar,­sako Viešpats,­ gręžkitės į mane visa širdimi, pasninkaudami, verkdami ir dejuodami”.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 637

Scriptural Confirmations 4, 55

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Išėjimas 33:5

Deuteronomija 4:29

Teisėjai 2:4

1 Samuelis 7:6

2 Samuelis 24:10

2 kronikos 6:27, 30:6

Nehemijas 9:1

Izaijas 22:12

Jeremijas 3:22, 36:7

Hosea 12:7

Joelis 1:13

Džeimsas 4:9

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

sako
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ბიბლია

 

Jeremijas 3:22

Lithuanian     

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

22 Sugrįžkite, nuklydusieji vaikai. Aš atleisiu jums’ ”. Mes ateiname pas Tave, nes Tu esi Viešpats, mūsų Dievas.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 69


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 8365, 9031


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 433

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  ბიბლიის შესწავლა:


გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Izaijas 31:6

Ezekielis 18:30

Hosea 3:5, 14:5

Joelis 2:12

Lukas 15:18

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievas
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...


გადათარგმნა: