ბიბლია

 

Joelis 2:12

Lithuanian     

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

12 “Todėl dabar,­sako Viešpats,­ gręžkitės į mane visa širdimi, pasninkaudami, verkdami ir dejuodami”.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 637

Scriptural Confirmations 4, 55

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Išėjimas 33:5

Deuteronomija 4:29

Teisėjai 2:4

1 Samuelis 7:6

2 Samuelis 24:10

2 kronikos 6:27, 30:6

Nehemijas 9:1

Izaijas 22:12

Jeremijas 3:22, 36:7

Hosea 12:7

Joelis 1:13

Džeimsas 4:9

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

sako
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ბიბლია

 

2 Samuelis 24:10

Lithuanian     

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

10 Ir Dovydo širdis sudrebėjo, kai jis buvo suskaičiavęs žmones. Dovydas tarė Viešpačiui: “Labai nusidėjau, taip darydamas. Viešpatie, prašau, atleisk savo tarno kaltę, nes labai kvailai pasielgiau”.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

განმარტება (s) ან ცნობები სვედენბორგის ნამუშევრებიდან:

Arcana Coelestia 10217, 10218

Apocalypse Revealed 364


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 453

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  ბიბლიის შესწავლა:


  კომენტარი (pdf)


გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Išėjimas 10:16

Skaičiai 12:11

1 Samuelis 13:13, 24:6

2 Samuelis 12:13

1 kronikos 21:7

Psalmės 32:5

Hosea 14:2

Joelis 2:12

1 Jonas 3:20

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

širdis
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...


გადათარგმნა: