ბიბლია

 

에스겔 16:12

한국 성경 (Korean)         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

12 코고리를 코에 달고 귀고리를 귀에 달고 화려한 면류관을 머리에 씌웠나니

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 3103, 3105, 3164, 8904, 9166, 9930, 10540

요한 계시록 풀이 166, 189, 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

주님에 관한 교리 64


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 126, 195, 272, 577, 1045

Spiritual Experiences 5160

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  სულიერი თემები:


გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

아가 1:10, 11

이사야서 3:19, 21

ბიბლია

 

예레미야서 13:26

한국 성경 (Korean)         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

26 그러므로 내가 네 치마를 네 얼굴에까지 들춰서 네 수치를 드러내리라

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 79


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 9917


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 433

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:

გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

이사야서 47:3

예레미야애가 1:8

에스겔 16:37

호세아서 2:12

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 The Girdle Was Marred
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Prophet Jeremiah
Project | Ages 11 - 17

კომენტარი

 

Jehovah      

By New Christian Bible Study Staff

← წინა   შემდეგი →

The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His form. Of course, we feel the Lord's love and hear His wisdom in many different ways, depending on our state in life and how receptive we are. That's why the Lord has so many different names in the Bible, and is referred to in so many different ways.

Of all the names, though, “Jehovah” is the most special and most holy, because it refers to the Lord in terms of love, referring to his substance, love itself. Generally, then, we find “Jehovah” used within the context of a church that worships Him, and in connection with people who are growing in their affection for being.

(რეკომენდაციები: Apocalypse Revealed 193; Arcana Coelestia 624, 709, 1343 [1-4], 1735, 2001, 2921, 6945, 7194, 9315; True Christian Religion 19, 81)


გადათარგმნა: