ბიბლია

 

Ezekiel 37:18

English: King James Version         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

18 And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, Wilt thou not shew us what thou meanest by these?

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 160


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 3881


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 448

Scriptural Confirmations 14, 89

Hop to Similar Bible Verses

Ezekiel 24:19

Word/Phrase Explanations

children
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

speak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

shew
'Shew' signifies instruction to the life.

us
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Dry Bones
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 New Beginnings
Worship Talk | Ages over 18

 The Valley of Dry Bones
Worship Talk | Ages 7 - 14

ბიბლია

 

Leviticus 26:11

English: King James Version         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

11 And I will set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

განმარტება (s) ან ცნობები სვედენბორგის ნამუშევრებიდან:

Apocalypse Revealed 167, 585

Life 2


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 97, 799

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  ბიბლიის შესწავლა:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 29:45

Joshua 22:31

Ezekiel 37:26, 28

2 Corinthians 6:16

Word/Phrase Explanations

soul
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 I Will Walk Among You
Make a chain of paper dolls and tape it so that the people are standing in a circle. Then assemble the color picture of the Lord to put in the center of the circle.
Project | Ages 4 - 10

 What Is Hell Like?
A lesson and activities exploring what hell is like and why the Lord allows people to choose to live there to eternity.
Religion Lesson | Ages over 15


გადათარგმნა: