ბიბლია

 

Jonah 3:6

Finnish: Pyhä Raamattu (1933/1938)         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

6 Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

Exploring the Meaning of Jonah 3      

By New Christian Bible Study Staff

In the third chapter of the Book of Jonah, Jonah finally reaches Nineveh, and starts preaching repentance and reformation to the people there. And... they listen! Even the King of Assyria listens!

The inner meaning of the story is pretty close to the surface here, and there's important symbolism. Swedenborg summarizes the chapter's meaning in this one sentence:

"The nations, hearing from the Word of God about their sins, and that they would perish, were converted after repenting, and were heard by the Lord, and saved." (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213)

Rev. George McCurdy, in his exegesis of this chapter, offers this summary:

The great city of Nineveh has many spiritual representations. The world saw Nineveh as a mighty nation, but in the eyes of the Lord, it represented the shallowness and weakness (death) of false doctrines, contrived beliefs confirmed by the proprium (self love), the fallacies of the senses, and the unenlightened understanding that spawns spiritual ignorance.

The Lord’s mercy and love for all prompted Him not only to send His message to Nineveh, but to ensure that it would be preserved for eternity. Jonah’s call to "arise and go" preach to Nineveh is a call for spiritual renewal. It is a call for repentance. The fasting, sackcloth, and ashes symbolize a call to be aware that "where there is no truth, there is no church."

Where the Word is closed, and not loved, there is a loss of conjunction with the Divine resources. The fasting of man and beast symbolizes a need for the spiritual and natural appetites to come to the Lord for that "bread which comes down from heaven." The Ninevites giving up their natural food and drink represents their turning away from "as-of-self" concepts and reminds all who read and hear the Word of the Lord to rely on heavenly manna.

"Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to Me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance…" (Isaiah 55:2)

The king sitting in ashes and mourning represents a sorrowful attitude toward "the remains of the fire of self-love." Repentance involves self-examination, making oneself guilty for the sins and evils committed, asking the Lord for His help, and desiring to attain a new life.

As we mull over this concept, think about the Lord’s preaching on earth. As He went about His mission, He often used these words: "You have heard it said of old… but I say unto you…" Putting aside human traditions and taking on the Lord’s teachings is an ongoing effort. Jonah was told to preach the words of the Lord. He was not to make things up from his memory. He was to be a true and faithful prophet of the Lord’s ways.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Rev. Martin Pennington suggests two explanatory passages from Swedenborg's theological writings:

"Forty days means a period of temptation combats or severe change." (Arcana Coelestia 730)

"A fast represents those who are in a state of unhappiness when good is no longer joined to the truths." (Arcana Coelestia 9182[10])

Other references of interest listed by Rev. McCurdy include:

"As ‘forty’ signified what is full or complete… forty signifies what is complete in respect to instruction and influx… for this reason it was said by Jonah to the Ninevites that ‘the city would be overthrown after forty days" (Jonah 3:4) (Arcana Coelestia 9437[2])

"By being clothed in sackcloth is signified mourning on account of the vastated truth in the church; for garments signify truths; and therefore, to be clothed in sackcloth, which is not a garment, signifies mourning that there is no truth; and where there is no truth, there is no church." Jonah 3:5-6 is cited. (Apocalypse Revealed 492)

"…the rite of putting sackcloth on the loins to testify…mourning may be seen from the historic and prophetic parts of the Word, as in… Jonah 3:5-8… for a sign representative of mourning over the evil on account of which Nineveh was to perish; thus over destroyed good." (Arcana Coelestia 4779[2])

"From the signification of garments it is also manifest why they rent their garments, when any one spoke against the Divine truth of the Word… and why, on account of transgressions against Divine truths, they put off their garments, and put on sackcloth." Jonah 3:5, 6, and 8 are cited. (Apocalypse Revealed 166)

"That ‘ashes’ denote falsity, may be confirmed from passages where another word for ‘ashes (cinis)’ is used, for these ashes have a like origin…" Jonah 3:6 is cited. (Arcana Coelestia 7520)

"…by ‘ashes’ in the opposite sense, namely, what is condemned that remains after the burning from the fire of self love. This is signified by ‘the ashes’ which they carried on the head, and in which they rolled themselves when bewailing their sins." Jonah 3:6 is cited. (Arcana Coelestia 9723)

"In the spiritual sense by kings those who are in truths are signified, by the great ones those who are in goods, by the rich those that are in the knowledge of good, by the mighty they that are in erudition, by servants they that are in such things from others, and thus from memory, and by freemen they that are in such things from themselves…" Jonah 3:7 is cited. (Apocalypse Revealed 337)

"The interior good and also the interior evil…are signified by ‘man,’ are those which are of the intention or end, for the intention or end is the inmost of man; but the exterior good and also the exterior evil which are signified by ‘beast,’ are those which are of the thought, and of the consequent action when nothing stands in the way…By ‘beast,’…in respect to the external or natural man, a man is nothing else than a beast, for he takes delight in the like cupidities and pleasures, as also in the like appetites and sense…Therefore… from a holy rite it was commanded by the king of Nineveh, that both man and beast were to fast, and were to be covered with sackcloth (Jonah 3:7, 8)." (Arcana Coelestia 7523)

"… in the spiritual world a man’s affections appear at a distance like beasts… and beasts, viewed in themselves, are nothing but forms of natural affections… By man and beasts together is signified man as to spiritual and natural affection, in the following passages… Jonah 3:7, 8…" (Apocalypse Revealed 567)

"Here ‘webs’ and ‘garments’ are predicated of things of the understanding, that is, of the thought; ‘iniquity’ and ‘violence,’ of things of the will, that is, of works. In Jonah 3:8… the ‘evil way’ is predicated of falsities, which are of the understanding; and ‘violence,’ which are of the will." (Arcana Coelestia 623[2])

"…the ‘wrath of anger’ is attributed to Jehovah, and consequently ‘repentance.’" (Arcana Coelestia 588[2])

"…the Word is such in the sense of the letter, it may be evident that it cannot be understood without doctrine. But let examples illustrate this. It is said that Jehovah repenteth (Jonah 3:9; 4:2), and it is also said that Jehovah repenteth not (Num. 23:19…): without doctrine these statements do not agree." (Teachings Regarding the Sacred Scripture 51)

"In these passages (Jonah 3:9,10) Jehovah is said to have ‘repented,’ when yet it cannot be that He repents, because He knows all things before He does them; from which it is evident that by ‘repenting’ is signified mercy." (Arcana Coelestia 10441[2-4])

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's study guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 4779, 7520, 9723

Apocalypse Revealed 166, 492


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 195, 637

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  ბიბლიის შესწავლა:  (see all)გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

1 Kings 21:27

Esther 4:1, 3

Jeremiah 6:26

Matteus 11:21

ბიბლიური სიტყვების მნიშვნელობა

nousi
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 Beauty for Ashes
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Article | Ages 15 - 17

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Gourd (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Gourd (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah Goes to Nineveh
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Apocalypse Revealed # 166

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 962  

← წინა   შემდეგი →

166. "'Who have not defiled their garments.'" This symbolically means, who possess truths, and have not soiled their worship by evil practices and the falsities attendant on these.

Garments in the Word symbolize truths that clothe good, and in an opposite sense, falsities that clothe evil. For a person embodies either his goodness or his evilness. Truths or falsities are therefore his garments.

Angels and spirits all appear dressed in clothing that reflects the truths of their goodness or the falsities of their evilness - on which subject, see the book Heaven and Hell, published in London, nos. 177-182. It is apparent from this that not defiling their garments symbolizes their possessing truths and not soiling their worship by evil practices and the falsities attendant on these.

(რეკომენდაციები: Revelation 3:4)


[2] It is apparent from the following passages that garments in the Word symbolize truths, and in an opposite sense, falsities:

Awake, awake! Put on your strength, O Zion; put on your beautiful garments, O Jerusalem... (Isaiah 52:1)

(Jerusalem), I clothed you in embroidered cloth, gave you sandals of badger skin, clothed you with fine linen..., and adorned you with ornaments... You were adorned with gold and silver, and your clothing was of fine linen, silk, and embroidered cloth..., (so that) you became exceedingly beautiful... But you took some of your garments and made for yourself multicolored high places, so as to play the harlot on them... You took your embroidered garments... and made for yourself male images with which you played the harlot. 1 (Ezekiel 16:10-18)

The Jewish Church is described here, as having been given truths, because they had the Word, but that they falsified them. To play the harlot means to falsify (no. 134).

[3] The king's daughter is all glorious within, (and) her clothing is woven with gold. She shall be brought to the King in embroidered garments. (Psalms 45:13-14)

The king's daughter is the church in relation to its affection for truth.

O daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet elegantly, and put ornamentation of gold on your apparel. (2 Samuel 1:24)

This is said of Saul because as a king he symbolized Divine truth (no. 20).

...I will visit judgment on the princes and the king's children, and on all clothed with foreign apparel. (Zephaniah 1:8)

(Your enemies) shall also strip you of your garments, and take away your adornments. (Ezekiel 23:26)

Joshua was clothed with filthy garments, and was standing (thus) before the Angel, (who said) "Take away the filthy garments from him (and clothe him with other garments). (Zechariah 3:3-5)

...the king came in and saw the guests, and he saw a man... who did not have on a wedding garment. So he said to him, "Friend, how did you come in here without a wedding garment?" (Matthew 22:11-13)

A wedding garment is Divine truth from the Word.

(რეკომენდაციები: Matthew 22:11-12)


[4] Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing... (Matthew 7:15)

No one puts a piece of cloth from a new garment on an old garment; otherwise the new one tears (the old), and the piece from the new one does not match the old. (Luke 5:36-37)

Because a garment symbolizes truth, therefore the Lord compares the truths of the previous church, which were external and representative of spiritual ones, to a piece of cloth belonging to an old garment, while comparing the truths of the new church, which were internal and spiritual, to a piece of cloth from a new garment.

...on the thrones... twenty-four elders sitting, clothed in white garments. (Revelation 4:4)

(Those who stood) before the throne... in the presence of the Lamb (were) clothed with white robes..., and they washed their robes and made their robes white in the blood of the Lamb. (Revelation 7:9, 13-14)

...white robes were given to each (of those who were under the altar). (Revelation 6:11)

...the armies (of Him who sat on the white horse) followed Him..., clothed in fine linen, white and clean. (Revelation 19:14)

(რეკომენდაციები: Luke 5:36)


[5] Because angels symbolize Divine truths, therefore angels seen in the Lord's sepulchre appeared in white and shining garments (Matthew 28:3, Luke 24:4).

Because the Lord is Divine good and Divine truth, and truths are meant by garments, therefore when He was transfigured "His face shone like the sun, and His garments became [as white] as the light" (Matthew 17:2), or "blazing white (Luke 9:29), or "shining white, like snow, such that no launderer on earth can whiten them" (Mark 9:3).

Of the Ancient of Days, which also is the Lord, it is said that "His garment was as white as snow" (Daniel 7:9).

Moreover we find the following, too, said of the Lord:

He has anointed... all your garments with myrrh, aloes and cassia. (Psalms 45:7-8)

...He washed his clothing in wine, and his vesture in the blood of grapes. (Genesis 49:11)

Who is this who comes from Edom, having sprinkled his garments from Bozrah? This One honorable in His apparel...? ...Why are You red in Your apparel? Your garments as though of one who treads in the winepress...? Their victory is sprinkled upon My garments, and I have polluted all My vesture. (Isaiah 63:1-3)

This also is said of the Lord. His garments there are the Word's truths.

...He who sat on (the white horse)...was clothed with a garment dipped in blood, and His name is called The Word of God. (Revelation 19:11, 13)

(რეკომენდაციები: Psalms 45:8; Revelation 19:16)


[6] From the symbolic meaning of garments it can be seen why the Lord's disciples put their garments upon the donkey and its colt when the Lord was ready to enter Jerusalem, and why the people spread their garments on the road (Matthew 21:7-9, Mark 11:7-8), thus what is symbolically meant by this verse in the Psalms,

They divided My garments..., and over My vesture they cast lots. (Psalms 22:18)

(რეკომენდაციები: John 19:23-24; Luke 19:35-36)


[7] The symbolism of garments makes it apparent moreover why the people rent their garments whenever someone spoke against the Divine truth of the Word (Isaiah 37:1 and elsewhere). Also why they washed their garments in order to purify themselves (Exodus 19:14, Leviticus 11:25, 40; 14:8-9).

Someone who knows what garments symbolize in general and in particular can know what the vestments of Aaron and his sons symbolized - the ephod, the robe, the lace tunic, the girdle, the breeches, and the turban.

Since light symbolizes Divine truth, and a garment likewise, therefore we find it said in the Psalms that Jehovah covers Himself "with light as a with garment" (Psalms 104:2).

-----
Footnotes:

1. The last two clauses are reversed from the order in which they appear in the original Hebrew.

-----

(რეკომენდაციები: Amos 8:10; Exodus 19:4; Ezekiel 27:31; Isaiah 15:3, 22:12, 37:1-2; Jeremiah 4:8, 6:26, 48:37, 49:3; Jonah 3:5-6, 3:8; Lamentations 2:10; Numbers 19:11-22; Revelation 3:4, 19:13-14)

გადადით სექციაში / 962  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Apocalypse Revealed 45, 154, 168, 212, 234, 328, 492, 671, 705, 814, 825


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

სხვა ახალი ქრისტიანული კომენტარი.

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


გადათარგმნა: