ბიბლია

 

Jeremiah 44:22

Finnish: Bible (1776)         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

22 Niin ettei Herra voinut teidän pahaa menoanne enään kärsiä ja niitä kauhistuksia, joita te teitte; joista myös teidän maanne on autioksi, ihmeeksi ja kiroukseksi tullut, niin ettei kenkään siinä asu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 806


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 433

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Scriptural Confirmations 4, 51

Hop to Similar Bible Verses

2 Kings 17:15

Jeremiah 5:9, 15:6, 25:18, 26:6, 44:2, 6

Daniel 9:11

Word/Phrase Explanations

Herra
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ბიბლია

 

Ezekiel 2:3

Finnish: Bible (1776)         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

3 Ja hän sanoi minulle: sinä ihmisen lapsi, minä lähetän sinun Israelin lasten tykö, jotka minusta luopuneet ovat, jotka isäinsä kanssa hamaan tähän päivään asti ovat minua vastaan rikkoneet.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 125


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 9807

Doctrine of the Lord 28


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63

Nine Questions 1

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  ბიბლიის შესწავლა:


Hop to Similar Bible Verses

2 Kings 17:14, 15

Isaiah 30:1

Jeremiah 3:25, 44:20

Amos 7:15

Malachi 3:7

Word/Phrase Explanations

sanoi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

lapsi
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Israelin
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...


გადათარგმნა: