ბიბლია

 

Ezechiël 45:17

Dutch Staten Vertaling         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

17 En het zal den vorst opleggen te offeren de brandofferen, en het spijsoffer, en het drankoffer, op de feesten, en op de nieuwe maanden, en op de sabbatten, op alle gezette hoogtijden van het huis Israels; hij zal het zondoffer, en het spijsoffer, en het brandoffer, en de dankofferen doen, om verzoening te doen voor het huis Israels.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 168


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 5044

გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Leviticus 4:27

Numeri 28:2, 28, 29:29

2 Kronieken 8:12, 13, 35:7

Ezechiël 46:4

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

maanden
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

sabbatten
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13

კომენტარი

 

Sabbaths      

By New Christian Bible Study Staff

← წინა   შემდეგი →

In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

(რეკომენდაციები: Arcana Coelestia 10356; Exodus 31:13)


გადათარგმნა: