ბიბლია

 

إرميا 3:10

Arabic: Smith & Van Dyke         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

10 وفي كل هذا ايضا لم ترجع اليّ اختها الخائنة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب يقول الرب.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 69


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 3881, 4815, 7192, 8904

Doctrine of the Lord 53

True Christian Religion 158


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 433

გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

أشعياء 29:13

إرميا 9:1

هوشع 7:14

ملاخي 2:11

ბიბლიური სიტყვების მნიშვნელობა

يهوذا
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

يقول
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

الرب
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

კომენტარი

 

Jehovah      

By New Christian Bible Study Staff

← წინა  

The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His form. Of course, we feel the Lord's love and hear His wisdom in many different ways, depending on our state in life and how receptive we are. That's why the Lord has so many different names in the Bible, and is referred to in so many different ways.

Of all the names, though, “Jehovah” is the most special and most holy, because it refers to the Lord in terms of love, referring to his substance, love itself. Generally, then, we find “Jehovah” used within the context of a church that worships Him, and in connection with people who are growing in their affection for being.

(რეკომენდაციები: Apocalypse Revealed 193; Arcana Coelestia 624, 709, 1343 [1-4], 1735, 2001, 2921, 6945, 7194, 9315; True Christian Religion 19, 81)

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

True Christian Religion # 19

True Christian Religion (Chadwick translation)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 853  

← წინა   შემდეგი →

19. (i) THE ONE GOD IS NAMED JEHOVAH FROM HIS BEING, THAT IS, FROM THE FACT THAT HE ALONE IS, [WAS] AND WILL BE, AND BECAUSE HE IS THE FIRST AND THE LAST, THE BEGINNING AND THE END, ALPHA AND OMEGA.

It is well known that Jehovah means 'I am' and 'Being'. It is clear from the Book of Creation, called Genesis, that God was so called from most ancient times; for there He is called God in the first chapter, but in the second and subsequent ones Jehovah God. Later on when the descendants of Abraham, starting with Jacob, forgot the name of God owing to their long stay in Egypt, it was recalled to their memory. About this we read:

Moses said to God, What is your name? God said, I am who I am; thus

shall you say to the Children of Israel, I am has sent me to you; and you shall say, Jehovah the God of your fathers has sent me to you. This is my name for ever, and this is my memorial from generation to generation, Exodus 3:13-15.

Since God alone is I am or Being, that is, Jehovah, therefore there cannot be anything in the created universe which does not owe its being to Him; how this happens will be seen below. The same is meant also by these words:

I am the First and the Last, the Beginning and the End, Alpha and Omega, Isaiah 44:6; Revelation 1:8, 11; 22:13.

This means that He is the one single source from beginning to end, from which everything comes.

[2] God is called Alpha and Omega 1 , the Beginning and the End, because alpha is the first and omega the last letter in the Greek alphabet, and they thus mean everything taken together. The reason is that every letter of the alphabet in the spiritual world stands for some thing. Vowels, which allow words to be pronounced, stand for something to do with affection or love. This is the origin of the speech of spirits or angels, and also of their writing-systems. But this is a mystery not previously known: there is a universal language used by all angels and spirits, which has nothing in common with any human language in the world. Everyone comes into possession of this language after death, for it is inborn in everyone from his creation. Therefore everyone throughout the spiritual world can understand everyone else. I have often been permitted to hear that language, and I have compared it with languages in the world, and found that it does not agree in the slightest detail with any natural language on earth. It differs from them in its basic principle, which is that each letter of every word stands for some thing. That can now be seen to be the reason why God is called Alpha and Omega, the one single source from beginning to end, from which everything comes. On this language and its writing-system, which is derived from the spiritual thought of angels, see Conjugial Love 326-329, and also further in this book [280, 365, 386].

-----
Footnotes:

1. This passage is repeated with minor changes from Apocalypse Revealed 29.

-----

გადადით სექციაში / 853  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

True Christian Religion 81


   პარალელური პასაჟები:

Apocalypse Revealed 29


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

სხვა ახალი ქრისტიანული კომენტარი.

  სულიერი თემები:

Jehovah

The Big Ideas


სიტყვის ან ფრაზის განმარტებები.:

Jehovah


ტერმინების ტერმინები ემანუელ სვედენბორგის მიერ

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


გადათარგმნა: